Rada Nadzorcza


Piotr Laskowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Pan Piotr Laskowski jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki od 1999 r. Posiada wykształcenie średnie techniczne. Ukończył szereg specjalistycznych szkoleń w zakresie zarządzania, m.in.: Management oraz Akademię Strategicznego Przywództwa w Kanadyjskim Instytucie Zarządzania (obecnie ICAN Institute), sygnowane marką Harvard Business Publishing.

Przebieg pracy zawodowej Pana Piotra Laskowskiego przedstawiono poniżej:
więcej

2005 – 2007 DEF sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2005 – 2007 Express Podlaski sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2005 – 2007 Projekt Elpro 3 sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2005 – 2007 Pro Logistyka S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
2005 – 2006 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Białostocka Szkółka Piłkarska „Jagiellonia” – Członek Komisji Rewizyjnej,
2005 – 2006 Lewiatan Kujawy sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2005 – 2006 Sygel Jool S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2004 – 2006 DLS S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2004 – 2005 INFOZA sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2004 – 2005 MILEA sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2002 – 2006 Mispol Group Trade sp. z o.o. (dawniej: PPH Mispol - Dystrybucja sp. z o.o.) – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2001 – do chwili obecnej Elektroniczna Sieć Handlowa MERKURY sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
1999 – 2007 AC Wytwórnia Części Samochodowych sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
1999 – 2005 Pro Logistyka S.A. – Prezes Zarządu,
1996 – 2006 BOS S.A. – Dyrektor ds. Administracyjno-Handlowych, Prezes Zarządu,
1995 – 1996 PHU KOMETA S.C. – Wspólnik,
1994 – 1996 PHU NEX Siedlce S.C. – Wspólnik,
1993 – 1996 PHU NEX Olsztyn S.C. – Wspólnik,
1990 – 1996 PH NEX Białystok S.C. – Wspólnik.

Ponadto w ostatnim okresie Pan Piotr Laskowski pełnił następujące funkcje:

2010 – do chwili obecnej Emperia Holding S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2009 – 2010 Emperia Holding S.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
2008 – 2009 Emperia Holding S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
2008 – 2009 Mispol Group Consulting sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2008 – 2009 AGROVITA Białystok sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2007 – do chwili obecnej AC S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej (2007 – 2008, 2011 – do chwili obecnej), Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (2008 - 2011),
2007 – 2009
BOS S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2007 – 2009 Arsenal sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2007 – 2008 Emperia Holding S.A. – Dyrektor ds. Rozwoju dystrybucji, Członek Zarządu,
2003 – do chwili obecnej Jagiellonia-Białystok. Sportowa S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
2002 – 2009 MISPOL S.A. – Członek Rady Nadzorczej.

Pan Piotr Laskowski nie spełnia kryteriów niezależności wskazanych w Dziale II Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 (w brzmieniu nadanym uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.).

 


Anatol Timoszuk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

 

Pan Anatol Timoszuk jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki od 2008 r. Posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe. Ukończył szereg specjalistycznych szkoleń biznesowych.

Przebieg pracy zawodowej Pana Anatola Timoszuka został przedstawiony poniżej:
więcej

2006 – 2007 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ROLMAK – Członek Zarządu,
2005 – 2006 Projekt Elpro 3 sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2004 – 2007 Good Sky Polska sp. z o.o.– Prezes Zarządu,
2004 – 2006 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ROLMAK – Członek Rady Nadzorczej,
2000 – 2007 AC Biuro Handlu Zagranicznego sp. z o.o. – Prezes Zarządu,
1999 – 2007 AC Wytwórnia Części Samochodowych sp. z o.o. – Prezes Zarządu, Członek Zarządu,
1997 - 2014 DEF sp. z o.o. - Prezes Zarządu.

Ponadto w ostatnim okresie Pan Anatol Timoszuk pełnił następujące funkcje:

2012 - do chwili obecnej BOS sp. z o.o. - Prezes Zarządu, 2013 - do chwili obecnej Park Handlowy Kwadrat S.A. - Członek Rady Nadzorczej,
2013 – do chwili obecnej Farmpasz sp. z o.o. – Prezes Zarządu,
03.2011 – 04.2011 PMB S.A. – Prezes Zarządu (w kwietniu zrezygnował z funkcji),
2008 – do chwili obecnej Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ROLMAK – Prezes Zarządu,
2008 – do chwili obecnej AC S.A.:

– Prezes Zarządu (2007 - 2008),
– Przewodniczący Rady Nadzorczej (2008 – 2011),
– Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (2011 – do chwili obecnej),
2004 – 2013 Farmpasz sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
1999 – do chwili obecnej TLS S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
1998 – do chwili obecnej WIM sp. z o.o. – Prezes Zarządu,
1989 – do chwili obecnej jednoosobowa działalność gospodarcza.
 

Pan Anatol Timoszuk nie spełnia kryteriów niezależności wskazanych w Dziale II Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 (w brzmieniu nadanym uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.).

 


Tomasz Marek Krysztofiak – Niezależny Członek Rady Nadzorczej

 

Pan Tomasz Marek Krysztofiak jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki od 2010 r. Posiada wykształcenie wyższe techniczne. Ukończył również studia podyplomowe Executive MBA organizowane na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego wspólnie z Uniwersytetem Maryland. Pan Tomasz Marek Krysztofiak posiada licencję maklera papierów wartościowych o numerze 38 oraz licencję doradcy inwestycyjnego o numerze 39.

Przebieg pracy zawodowej Tomasza Marka Krysztofiaka przedstawiono poniżej:
więcej

2002 – 2007 Suwary S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
1995 – 2000 TFI Korona – Zarządzający funduszem Akcji i Zrównoważonym,
1993 – 1995 Dom Inwestycyjny GiA – dealer papierów wartościowych,
1991 – 1993 Bank Przemysłowy w Łodzi – Kierownik zespołu ds. inwestycji kapitałowych.

Ponadto w ostatnim okresie Pan Tomasz Marek Krzysztofiak pełnił następujące funkcje:

2011 – do chwili obecnej Libet S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
2010 – do chwili obecnej AC S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
2009 – 2010 Qumak - Sekom S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
2004 – 2009 Krosno S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
2003 – 2008 Hoop S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
2001 – do chwili obecnej Emperia Holding S.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
2000 – do chwili obecnej Tomkry - doradztwo gospodarcze – jednoosobowa działalność gospodarcza.

Pan Tomasz Marek Krysztofiak spełnia kryteria niezależności wskazane w Dziale II Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 (w brzmieniu nadanym uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.).

 


Artur Jarosław Laskowski – Członek Rady Nadzorczej

 

Pan Artur Jarosław Laskowski jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki od 2007 r. Posiada wykształcenie średnie techniczne. Ukończył szereg specjalistycznych szkoleń w zakresie finansów i zarządzania.
Przebieg pracy zawodowej Pana Artura Jarosława Laskowskiego przedstawiono poniżej:
więcej

2006 Berti sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2005 – 2007 DEF sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2005 – 2007 Express Podlaski sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2005 – 2007 Projekt Elpro 3 sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2005 – 2006 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ROLMAK – Członek Zarządu,
2005 – 2006 Sygel Jool S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
2004 – 2006 PMB Market sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2004 – 2006 DLS S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
2004 – 2006 Jaskółka sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2004 – 2005 INFOZA sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2004 – 2005 MILEA sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2004 – 2005 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ROLMAK – Członek Rady Nadzorczej,
2003 – 2005 Mispol Group Consulting sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2002 – 2007 Spedycja - Wschód sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2002 – 2006 PMB S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
2002 – 2005 Nowa sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
1995 – 1996 PHU KOMETA S.C. – Wspólnik,
1994 – 1996 PHU NEX Siedlce S.C. – Wspólnik,
1993 – 1996 PHU NEX Olsztyn S.C. – Wspólnik,
1990 – 1996 PH NEX Białystok S.C. – Wspólnik.

Ponadto w ostatnim okresie Pan Artur Jarosław Laskowski pełnił następujące funkcje:

03.2016 – do chwili obecnej Jagiellonia-Białystok Sportowa Spółka Akcyjna w Białymstoku – Członek Rady Nadzorczej, 
06.2012 – do chwili obecnej BIAZET S.A. w Białymstoku - Członek Rady Nadzorczej,
2009 – do chwili obecnej Emperia Holding S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
2007 – do chwili obecnej AC S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
2006 – do chwili obecnej Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ROLMAK – Członek Rady Nadzorczej,
2006 – 2008 Mispol Group Trade sp. z o.o. (dawniej: Mispol - Dystrybucja sp. z o.o.) – Członek Rady Nadzorczej,
2005 – 2008 Jagiellonia-Białystok Sportowa S.A. – Prokurent,
2004 – do chwili obecnej Farmpasz sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2001 – 2009 ARSENAŁ S.A. w likwidacji – Członek Rady Nadzorczej,
1996 – 2009 BOS S.A. – Prezes Zarządu, Członek Zarządu.

Pan Artur Jarosław Laskowski nie spełnia kryteriów niezależności wskazanych w Dziale II Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 (w brzmieniu nadanym uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.).

 


Zenon Andrzej Mierzejewski – Członek Rady Nadzorczej

 

Pan Zenon Andrzej Mierzejewski jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki od 2008 r. Posiada wykształcenie wyższe przyrodnicze. Ukończył szereg specjalistycznych szkoleń biznesowych.
Przebieg pracy zawodowej Pana Zenona Andrzeja Mierzejewskiego przedstawiono poniżej:

więcej

1977 – 1982 Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Białymstoku,

1982 – do chwili obecnej jednoosobowa działalność gospodarcza,

2005 – 2008 TLS S.A. – Członek Rady Nadzorczej,

2005 – 2007 BOS S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

2007 – 2009 Emperia Holding S.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

2008 – do chwili obecnej AC S.A. – Członek Rady Nadzorczej.

 

Ponadto w ostatnim okresie Pan Zenon Mierzejewski pełnił następujące funkcje:

1993 – do chwili obecnej Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie – Członek Zarządu,

1993 – 2008 Podlaski Klub Biznesu w Białymstoku – Członek Zarządu,

1997 – 2013 Zrzeszenie Kupców, Producentów i Usługodawców w Białymstoku – Prezes Zarządu, aktualnie – Honorowy Prezes,

2003 – do chwili obecnej Stowarzyszenie Księgowych Oddział Okręgowy w Białymstoku – Członek Zarządu.

Pan Zenon Andrzej Mierzejewski nie spełnia kryteriów niezależności wskazanych w Dziale II Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 (w brzmieniu nadanym uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.).

AKTUALNOŚCI

AC S.A. laureatem konkursu Regionalne Orły Eksportu 2016 AC S.A. laureatem konkursu Regionalne Orł…
dodano: 2016-06-10

AC S.A. laureatem konkursu Regionalne Orły Eksportu 2016. Wyłoniono najlepszych eksporterów …

więcej ›
zobacz archiwum aktualności ›