Aktywność prospołeczna


 

Firma AC, dostrzegając potrzeby społeczne, często angażuje się w liczne akcje wspierające osoby potrzebujące, chore i niepełnosprawne. Działania charytatywne skierowane są przede wszystkim na rozwój regionu, również w obszarze edukacji i kultury.
Na przełomie lat filantropijne działania firmy AC zataczały coraz szersze kręgi, w związku z tym AC jako firma odpowiedzialna społecznie zdecydowała się na powołanie Fundacji AC, by mieć jeszcze większe możliwości wsparcia pracowników, jak i osób niezwiązanych z firmą, potrzebujących pomocy. Z końcem kwietnia 2011 r. Fundacja AC została wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego i uzyskała osobowość prawną.
 
Celem Fundacji jest:
1. opieka i pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym, w szczególności poprzez wykorzystywanie różnych form pracy i rekreacji jako środków leczniczych mających na celu przyspieszenie u człowieka powrotu utraconych funkcji i sprawności, a w przypadku zmian nieodwracalnych wyrobienie funkcji zastępczych,
2. pomoc pracownikom i współpracownikom AC S.A. oraz ich najbliższym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej,
2. popularyzację idei terapii poprzez pracę oraz poradnictwo i edukację w tym zakresie,
3. udzielanie wsparcia rzeczowego, finansowego i organizacyjnego osobom potrzebującym, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej,
4. organizowanie i prowadzenie szkoleń związanych z realizacją celów Fundacji,
5. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi, krajowymi i zagranicznymi w zakresie służącym realizacji celów Fundacji,
6. uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego.
Szczególne obszary działalności Fundacji AC:
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Od września 2011 r. w ramach Fundacji AC prowadzona jest działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, które od 1995 roku prowadzone były przez spółkę AC. Obecnie znalazło tam miejsce około 30 osób niepełnosprawnych z terenu Białegostoku, ludzi przeważnie młodych, między 16 a 40 rokiem życia. Głównym zadaniem tej placówki jest poszerzenie samodzielności, zaradności osobistej i przystosowującej do życia i pracy poprzez terapię zajęciową.
Niepełnosprawni pracownicy AC S.A.
Około 1/4 załogi to osoby niepełnosprawne. Tak duży udział osób niepełnosprawnych w ogólnym zatrudnieniu wynika z doświadczeń historycznych firmy, która od 1993  r. do końca 2007 r. posiadała status ZPChr. 
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, iż niepełnosprawni pracujący w firmie są zazwyczaj wyjątkowo lojalni, sumienni, pracowici i oddani swojej pracy, która nierzadko jest dla nich wartością samą w sobie. Ambicją i zaangażowaniem rekompensują ograniczenia wynikające z niepełnosprawności. Nie brak im wykształcenia i kwalifikacji, często są bardzo utalentowani, a nierzadko umiejętnościami przewyższają innych pracowników. Na dowód tego warto wskazać, że niektórzy z nich zajmują kierownicze stanowiska w AC S.A., w tej grupie są również liderzy wydajności pracy.
 
Zaangażowanie firmy w działalność społeczną przejawia się również w innych obszarach edukacyjnych, kulturalnych i sportowych.


Galeria zdjęć:

Aktywność prospołeczna, zdjęcie 1 Aktywność prospołeczna, zdjęcie 2 Aktywność prospołeczna, zdjęcie 3 Aktywność prospołeczna, zdjęcie 4 Aktywność prospołeczna, zdjęcie 5 Aktywność prospołeczna, zdjęcie 6

AKTUALNOŚCI

AC S.A. laureatem konkursu Regionalne Orły Eksportu 2016 AC S.A. laureatem konkursu Regionalne Orł…
dodano: 2016-06-10

AC S.A. laureatem konkursu Regionalne Orły Eksportu 2016. Wyłoniono najlepszych eksporterów …

więcej ›
zobacz archiwum aktualności ›