Dane ogólne


Siedziba:   Białystok
Forma prawna:   Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:   Polska
Adres:   ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok
Telefon:   +48 85 743 81 00
Faks:   +48 85 653 93 83
Poczta elektroniczna:   info@ac.com.pl
Strona internetowa:   www.ac.com.pl
NIP:   966-13-19-418
Regon:   050643816
 KRS   0000294978
Organ rejestrowy:   Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy (opłacony w całości)   2.422.826,25 PLN