Dystrybucja


Sprzedaż produktów


Sprzedaż wytwarzanych przez AC S.A. samochodowych instalacji gazowych marki STAG, zarówno w kraju, jak i zagranicą odbywa się wyłącznie za pośrednictwem sieci dystrybucji. Dystrybutorzy dostarczają produkty Spółki do warsztatów zajmujących się montażem samochodowych instalacji gazowych w samochodach finalnych użytkowników.
Firma nie prowadzi bezpośredniej (poza sieciowej) sprzedaży swoich produktów.

 

Klienci i warsztaty, dokonujący zakupów produktów marki STAG, w sieci dystrybucji AC S.A., mają gwarancję:

  • autentyczności nabywanego towaru,
  • najwyższej jakości wyrobów – gwarantowanej przez producenta,
  • najlepszej ceny,

 

Ponadto uzyskują dostęp do gwarancyjnej i pogwarancyjnej obsługi nabywanych produktów. Przestrzegamy przed zakupem produktów poza siecią dystrybucji AC S.A. oraz produktów niewiadomego pochodzenia. Produkty nabywane poza oficjalnym kanałem dystrybucji naszej Spółki mogą być nielegalne oraz różnić się jakością wykonania, trwałością i parametrami technicznymi od oryginalnych produktów Spółki AC S.A. Produkty nabywane poza oficjalną siecią dystrybucji AC S.A. nie podlegają również naszej obsłudze reklamacyjnej.

Aktualna lista krajowych dystrybutorów marki STAG, dostępna na naszej stronie w zakładce: Kontakt -> Dystrybutorzy


Wsparcie promocyjne i techniczne


Dystrybutorzy produktów AC S.A. oraz obsługiwane przez dystrybutorów warsztaty montujące samochodowe instalacje gazowe STAG, otrzymują bezpłatnie od AC S.A.:

  • materiały reklamowe,
  • elementy wizualizacyjne (reklama outdoor),
  • wsparcie techniczne,
  • częściową partycypację w kosztach własnych działań promocyjnych.

 

Ponadto uczestniczą w organizowanych przez Spółkę szkoleniach i spotkaniach integracyjnych oraz dedykowanych dla poszczególnych grup programach promocyjnych. Dystrybutorzy i warsztaty w sposób nieograniczony korzystają z zasobów (materiałów technicznych i reklamowych) dostępnych na stronie www spółki AC.S.A.