Szkolenia


Z początkiem kwietnia 2010 roku AC S.A. wprowadziło nowe zasady certyfikowania instalatorów marki STAG. Celem jest motywacja instalatorów do rozwoju wiedzy i umiejętności, dzięki którym produkrt AC S.A. będą instalowane fachowo, a właściciele pojazdów będą w pełni zadowoleni z ich użytkowania.
W celu uzyskania certyfikatu i odpowiedniego tytułu należy wykazać się doświadczeniem w branży LPG&CNG oraz uczestnictwem w szkoleniach i akcjach promocyjnych organizowanych przez AC S.A.


Poniższa tabela przedstawia ilościowe zestawienie poszczególnych parametrów decydujących o przyznaniu odpowiedniego certyfikatu i tytułu.


 

  Instalator
marki STAG
Ekspert Instalacji
marki STAG
Mistrz Instalacji
marki STAG

Udokumentowany staż pracy w branży.

(świadectwo pracy, dokument założenia

firmy montującej LPG).

3 lata 5 lat 8 lat

Odbyte szkolenia z zakresu montażu

instalacji marki STAG.

3 5 10

Udział w organizowanych przez AC S.A. akcjach

marketingowych indywidualnie lub całego warsztatu.

1 2 4

Pozytywnie zweryfikowany przez Doradcę

Techniczno-Handlowego AC S.A. montaż

instalacji STAG w samochodzie klienta.

x x x

Egzamin teoretyczny i praktyczny z

zakresu montażu i obsługi samochodowych instalacji

gazowych STAG przed komisją AC S.A.

- x x

Egzamin praktyczny z zakresu montażu  i obsługi

samochodowej instalacji gazowej STAG przeprowadzony

przez Doradcę Techniczo-Handlowego AC S.A.

- x -
Ważność certyfikatu.      

 

Wszystkie szkolenia i udział w akcjach promocyjnych organizowanych przez AC S.A. będą dokumentowane w specjalnych "Paszportach Instalatora STAG", które będą rozdawane uczestnikom szkoleń już w kwietniu. Szczegóły na szkoleniach prowadzonych przez Doradców Techniczno-Handlowych.