PO IG


 

W dniu 22.05.2014 r. zawarto umowę o dofinansowanie udziału w programie promocji o charakterze ogólnym nr: POIG.06.05.02-00-533/13-00

 

Nazwa Projektu:

Odkrywaj Świat z marką STAG - ekspansja firmy AC SA na rynek Algierii.

 

DOTACJE NA INNOWACJE

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 


 

Dnia 30.06.2010 podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą "Budowa centrum badawczo - rozwojowego nowych technologii zasilania silników pojazdów mechanicznych" w ramach poddziałania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych, działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki ,osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
 

AKTUALNOŚCI

AC S.A. laureatem konkursu Regionalne Orły Eksportu 2016 AC S.A. laureatem konkursu Regionalne Orł…
dodano: 2016-06-10

AC S.A. laureatem konkursu Regionalne Orły Eksportu 2016. Wyłoniono najlepszych eksporterów …

więcej ›
zobacz archiwum aktualności ›