Dopuszczone elementy instalacji


OPIS TECHNICZNY DLA CELÓW HOMOLOGACJI TYPU SPOSOBU MONTAŻU
INSTALACJI PRZYSTOSOWUJĄCEJ DANY TYP POJAZDU DO ZASILANIA GAZEM

 

poz.1.     Wykaz zbiorników o nazwie handlowej (znaku) BORMECH
Lp Nazwa/typ zbiornika Odmiany Nr homologacji
1. typu W-1 o poj. 35l, 40l, 45l, 50l, 55l, 60l, 65l, 70l, 80l, 90l, 100l E20 67R-01 0495
2. typu TW-180 o poj. 34l, E20 67R-01 0547
3. typu TZ-180 o poj. 34l, E20 67R-01 0603
4. typu DW-02 o poj. 50l, 60l, 70l, 80l, 90l, 100l, 110l E20 67R-01 0688
5. typu TW-200 o poj. 41l, 44l, 48l 52l, 58l E20 67R-01 0802
6. typu TW-230 o poj. 51l, 59l, E20 67R-01 0803
7. typu TW-250 o poj. 55l, 62l, 67l E20 67R-01 0804
8. typu TW-270 o poj. 60l, 67l, 72l E20 67R-01 0805
9. typu TZ-200 o poj. 41l, 44l, 48l 52l, E20 67R-01 0806
10. typu TZ-230 o poj. 51l, 59l, E20 67R-01 0807
11. typu TZ-250 o poj. 55l, 62l, 67l E20 67R-01 0808
12. typu TZ-270 o poj. 60l, 67l, 72l E20 67R-01 0809
13. typu TW-190 o poj. 41l,  E20 67R-01 0853
14. typu TZ-190 o poj. 41l,  E20 67R-01 0854
15. typu TW-225 o poj. 46l, 50l, 55l  E20 67R-01 0855
16. typu TZ-225 o poj. 46l, 50l, 55l  E20 67R-01 0856
17. typu TP- 250 o poj. 72l, 77l, 82l    E20 67R-01 0916
18. typu TP- 270 o poj. 78l, 84l. 92l    E20 67R-01 0917
19. typu TP- 300 o poj. 103l  E20 67R-01 1032
 
1.2  Wykaz zbiorników o nazwie handlowej (znaku) GZWM Grodków
Lp Nazwa/typ zbiornika Odmiany Nr homologacji
1. typu ZC 200 poj. 15, 25; 30, 35, 40   E20 67R-01 0549 
2. typu ZC 244 poj. 25; 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60   E20 67R-01 0550
3. typu ZC 270 poj. 30, 35, 40, 45, 50, 55   E20 67R-01 0490
4. typu ZC 270P poj. 25; 30, 35, 40, 45, 50, 55,   E20 67R-01 0609
5. typu ZC 300 poj. 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 E20 67R-01 0619
6. typu ZC 300C poj. 27,5 E20 67R-01 0548
7. typu ZC 300P poj. 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70  E20 67R-01 0610
8. typu ZC 315 poj. 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 75 E20 67R-01 0407
9. typu ZC 360 poj. 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100 E20 67R-01 0408
10. typu ZC 360D poj. 20,5 E20 67R-01 0514
11. typu ZC 360 poj. 28,0 E20 67R-01 0515
12. typu ZC 315P poj. 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 75, 80, 85, 90, 100, 110 E20 67R-01 0611
13. typu ZC 360P poj. 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 130, 140 E20 67R-01 0612
14. typu ZC 400  poj. 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 E20 67R-01 0621
15. typu ZC 400P  poj. 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 E20 67R-01 0622
16. typu ZC 450P  poj. 120, 140, 150, 160, 180, 200, 230 E20 67R-01 0796
17. typu ZT 180 poj. 33,0   E20 67R-01 0437
18. typu ZT 190 poj. 39,0   E20 67R-01 0409
19. typu ZT 200 poj. 39, 41,5, 45, 50   E20 67R-01 0410
20. typu ZT 220 poj. 43,5, 45, 51, 56   E20 67R-01 0411
21. typu ZT 250 poj. 50, 54, 59, 65   E20 67R-01 0552
22. typu ZT.1-250 poj. 50, 54, 59, 66 E20 67R-01 0553
23. typu ZT.1-250 poj. 78 E20 67R-01 0785
24. typu ZT 270 poj. 64, 70   E20 67R-01 0689
25. typu ZT.1-270 poj. 85 E20 67R-01 0786
26. typu ZT.1-300 poj. 96 E20 67R-01 0787
27. typu ZTP 200 poj. 41,5, 45,5, 49, 54   E20 67R-01 0613
28. typu ZTP 220 poj. 46,5, 51, 55, 61   E20 67R-01 0614
29. typu ZTP 250 poj. 54, 59, 64, 71, 77 E20 67R-01 0615
30. typu ZTP.1-250 poj. 84 E20 67R-01 0788
31. typu ZTP 270 poj. 71, 77   E20 67R-01 0690
32. typu ZTP.1-270 poj. 92 E20 67R-01 0789
33. typu ZTP.1-300 poj. 103 E20 67R-01 0790
34. typu ZTPP 230 poj. 53,5   E20 67R-01 0617
35. typu ZTPP 250 poj. 59,0   E20 67R-01 0618
36. typu ZT-220-30    poj.52,5l E20 67R-01 1050
37. typu ZT-200-30    poj. 47l E20 67R-01 1051
38. typu ZT-180-25    poj. 33l E20 67R-01 1038
 
1.3  Wykaz zbiorników o nazwie handlowej (znaku) STAKO
Lp Nazwa/typ zbiornika Odmiany Nr homologacji
  Zbiorniki cylindryczne  
1.  typu ZW 317 poj. 10l, 15l, 20l, 25l, 30l, 35l, 40l, 45l   E20 67R-01 0421
2. typu ZW 318 poj. 23l, 30l, 38l, 47l E20 67R-01 0422
3. typu ZW 319 poj. 24l, 36l, 42l, 52l E20 67R-01 0423
4. typu ZW 321 poj. 25l, 30l, 35l, 40l, 45l, 50l, 55l   E20 67R-01 0424
5. typu ZW 322 poj. 40l, 45l, 50l, 55l, 60l, 65l, 70l   E20 67R-01 0425
6. typu ZW 323

poj. 35l, 40l, 45l, 50l, 55l, 60l, 65l, 70l, 80l,

90l, 100l, 110l  

E20 67R-01 0426
7. typu ZW 324

poj. 40l, 50l, 55l, 60l, 70l, 80l, 85l, 90l, 100l,

105l, 110l, 116l, 120l, 130l, 140l  

E20 67R-01 0427
8. typu ZW 324.00H poj. 40l E20 67R-01 1020
9. typu ZW 325

poj. 80l, 90l, 100l, 110l, 120l, 130l, 140l, 150l,

160l, 170l, 180l, 190l, 200l  

E20 67R-01 0428
10. typu ZW 326 poj. 120l, 140l, 160l, 180l, 200l, 230l, E20 67R-01 0429
11. typu ZW 445.00 poj. 20l; E20 67R-01 0542
12. typu ZW 446.00 poj. 28l; E20 67R-01 0543
Zbiorniki toroidalne
12. typu ZT 265.00H o poj. 22l, E20 67R-01 0438
13. typu ZT 266.00H o poj. 28l, 34l E20 67R-01 0439
14. typu ZT 267.00H o poj. 37l, 39l, 41l, 43l E20 67R-01 0440
15. typu ZT 268.00H o poj. 38l, 40l, 42l, 50l E20 67R-01 0441
16. typu ZT 269.00H o poj. 47l, E20 67R-01 0442
17. typu ZT 270.00H o poj. 45l, 47l, 55l E20 67R-01 0443
18. typu ZT 271.00H o poj. 36l, 46l, 51l, 53l E20 67R-01 0444
19. typu ZT 272.00H o poj. 47l, 49l, E20 67R-01 0445
20. typu ZT 273.00H o poj. 61l, E20 67R-01 0446
21. typu ZT 274.00H o poj. 52l, 54l, 58l, 60l E20 67R-01 0447
22. typu ZT 275.00H o poj. 57l, 59l, 62l, 65l, 70l E20 67R-01 0448
23. typu ZT 268.00H1 o poj. 48l, E20 67R-01 0625
24. typu ZT 270.00H1 o poj. 53l, E20 67R-01 0626
25. typu ZT 272.00H1 o poj. 73l, 70l, 60l E20 67R-01 0627
26. typu ZT 273.00H1 o poj. 58l, 64l, 73l, 77l E20 67R-01 0628
27. typu ZT 274.00H1 o poj. 66l, 76l, 80l E20 67R-01 0629
28. typu ZT 275.00H1 o poj. 67l, 73l, 83l, 88l E20 67R-01 0630
29. typu ZT 280.00H o poj. 25l, E20 67R-01 0449
30. typu ZT 281.00H o poj. 38l, E20 67R-01 0450
31. typu ZT 282.00H o poj. 40l, 43l, 44l, 48l E20 67R-01 0451
32. typu ZT 283.00H o poj. 43l, 45l, 47l, 54l E20 67R-01 0452
33. typu ZT 284.00H o poj. 47l, 51l E20 67R-01 0453
34. typu ZT 285.00H o poj. 49l, 53l, 61l. E20 67R-01 0454
35. typu ZT 286.00H o poj. 42l, 51l, 54l, 58l,  E20 67R-01 0455
36. typu ZT 287.00H o poj. 51l, 55l E20 67R-01 0456
37. typu ZT 288.00H o poj. 67l, E20 67R-01 0457
38. typu ZT 289.00H o poj. 56l, 60l, 62l, 66l E20 67R-01 0458
39. typu ZT 290.00H o poj. 62l, 66l, 72l, 77l E20 67R-01 0459
40. typu ZT 287.00H1 o poj. 66l, 74l, 79l, E20 67R-01 0588
41. typu ZT 288.00H1 o poj. 62l, 67l, 69l, 77l, 83l E20 67R-01 0589
42. typu ZT 289.00H1 o poj. 72l, 80l, 86l E20 67R-01 0590
43. typu ZT 290.00H1 o poj. 72l, 77l, 80l, 88l, 95l E20 67R-01 0591
44. typu ZT 283.00H1 o poj. 50l E20 67R-01 0632
45. typu ZT 285.00H1 o poj. 57l E20 67R-01 0633
46. typu F1-300.3,5 o poj. 102l E20 67R-01 0901
47. typu ZT-1407.00 o poj. 34l E20 67R-01 1040
48. typu ZT-1369.00 o poj. 40l E20 67R-01 1041
49. typu ZT-1370.00 o poj. 47l E20 67R-01 1042
50. typu ZT-1492.00 o poj. 53l E20 67R-01 1043
 
1.4  Wykaz zbiorników o nazwie handlowej (znaku) TYTANGAS
Lp Nazwa/typ zbiornika Odmiany Nr homologacji
Zbiorniki cylindryczne
1.  typu 270 poj. 20-59l E7 67R-01 1098.10
  Zbiorniki toroidalne  
2. typu H 180 poj. 27-56l. E7 67R-01 10318.07
3. typu H 200 poj. 31-63l. E7 67R-01 10318.08
4. typu H 225 poj. 35-75l. E7 67R-01 10318.09
5. typu H 240 poj. 38-79l. E7 67R-01 10318.10
6. typu H 250 poj. 39-83l. E7 67R-01 10318.11
7. typu H 270 poj. 43-92l. E7 67R-01 10318.12
 

1.5 Wykaz zbiorników o nazwie handlowej (znaku) REMVALDA

Lp Nazwa /typ zbiornika Odmiany Nr homologacji
Zbiorniki toroidalne
1. T180       poj. 33l E20 67R-01 0845
2. T200    poj. 42-47l E20 67R-01 0846
3. T225     poj. 48 i 54l E20 67R-01 0847
4. T250    poj. 54-60l  E20 67R-01 0848
 

poz.2.     Wielozawory, obudowy wielozaworów

Lp Nazwa handlowa /znak Typ Nr homologacji
1 TOMASETTO ACHILLE AT.02 (wielozawór) E8 67R-01 3018
2. TOMASETTO ACHILLE AT.03 (obudowa wielozaworu) E8 67R- 01 3037
3. OMB B1 (wielozawór) E13 67R-01 0188
4. OMB V1 (obudowa wielozaworu) E13 67R-01 0189
5. OMB K4, MK4 (wielozawór) E4 67R-01 0238
6. LOVATO model MV 305 (wielozawór) E4 67R-01 94004
7. BRC EUROPA  (wielozawór) E13 67R-01 0004
8. BRC 87/C (obudowa wielozaworu) E13 67R-01 0043
9. ATRAMA ATRAMA 1(obudowa wielozaworu) E20 67R-01 0368
10. GZWM Grodków 03 (obudowa wielozaworu - zbiorniki toroidalne) E20 67R-01 0390
11. GZWM Grodków OP-280 obudowa wielozaworu-zbiorniki cylindryczne) E20 67R-01 0711
12. IRENE ZT-15 E20 67R-01 0604
13. BORMECH DT-01.09 (obudowa wielozaworu) E20 67R-01 0479
14. STAKO typu POL  (obudowa wielozaworu) E20 67R-01 0324
15. TYTANGAS ST37 sac (obudowa wielozaworu) E7 67R-01 00494 01
16. ATIKER ATIKER (obudowa wielozaworu) E37 67R-01 0139
17. REMVALDA       T02 (gazoszczelna obudowa) E20 67R-01 0691
 
poz.3.     Filtry
Lp Nazwa handlowa /znak Typ Nr homologacji
1. MATRIX FJ (klasy 2) E13 67R-01 0181
2. CERTOOLS F779 (klasy 2A) E20 67R-01 0526
3. CERTOOLS F779 ABC (klasy 2) E20 67R-01 0663
4. CERTOOLS typ F-781 E20 67R-01 0906
5. CERTOOLS typ F-782 E20 67R-01 1006
6. FILGAZ FLPG 18 E20 67R-01 0851
7. FILGAZ typ FLPG 25 E20 67R-01 0911
8. ZWM Czaja FL01 E20 67R-01 0703
9. ZWM Czaja typ FL02 E20 67R-01 0791
10. ZWM Czaja typ FL03 E20 67R-01 0799
11. RAIL typ FG2 E8 67R-01 4519
12. RAIL typ FG3 E8 67R-01 5397
13. VALTEK typ 97 E4 67R-01 0181
 
poz.4.     Regulatory ciśnienia, reduktory/parowniki
Lp Nazwa handlowa /znak Typ Nr homologacji
ciśnieniowe  (kl. 1/2)  
1. E-GAS RG10 E20 67R-01 0496
2. TOMASSETTO ACHILLE Mod. AT 09 E8 67R-01 4066
3. DAMEX INTERGAS SCORPION E20 67R-01 0907
4. ZAVOLI  s.r.l. mod. ZETA E13 67R-01 0276  
5. KOLTEC VG 392 E4 67R-01 96006
NECAM  MEGA E4 67R-01 96006
SPRINT VG392 E4 67R-01 96006
AUTOGAZ  AGAC E4 67R-01 96006
6. KME RED.1 E8 67R 01 3949
7. PRINS Autogassystemen   E4 67R-01 0054
Vaporiser P1   E4 67R-01 0054
VSI Reducer   E4 67R-01 0054
8. LANDI-RENZO IG1 E13 67R-01 0025
9. LOVATO RGJ E13 67R-01 0286
10. BRC Gas Equipment Genius E13 67R-01 0016
11. BRC Gas Equipment Genius MAX E13 67R-01 0254
12. HL propan spol  s.r.o. MAGIC;  typ MAGIC III E20 67R-01 0896
13. RAM RAM Regulators s.r.l E4 67R-01 0225
14. AC S.A R 01 E8 67R-01 4619
15. AC S.A R 02 E8 67R-01 6865
podciśnieniowe  (kl. 1/2A)  
14. E-GAS RG01 E20 67R-01 0497
15. LANDI-RENZO LSE 98 E13 67R-01 0056
16. LOVATO model RG80, RGE92 E4 67R-01 92006
LOVTEC  model RE02, RE01 E4 67R-01 92006
17. TOMASSETTO ACHILLE AT E8 67R-01 3165
18. TOMASSETTO ACHILLE AT.07 E8 67R-01 3824
19. BRC Gas Equipment AT90E E13 67R-01 0045
20. BRC Gas Equipment TECNO E13 67R-01 0076
 
poz.5.     Zawory
Lp Nazwa handlowa Typ Nr homologacji
1 VALTEK 01, 03, 04, 05, 06, 07,08 E4 67R-01 0041
2. OMB B2 (z filtrem) E8 67R-01 4327
3. LOVATO EV00 E13 67R-01 0122
4. TOMASSETTO ACHILLE MOD – EGV 01 E8 67R-01 3599
5. BRC ET 98 E13 67R-01 0015
6. BRC RIVER E13 67R-01 0045
7. OMB E4 E8 67R-01 4145
 
poz.6.     Przewody giętkie
Lp Nazwa handlowa /znak Typ Nr homologacji
1. FAGUMIT  FAGUMIT (klasy 2) E20 67R-01 0521
2. FARO typu H2 (klasy 1) E13 67R-01 0299
3. PARKER ITR AUTOGAS / ECE E13 67R-01 0128
4. ZEC SP. A. ZEC, RAIL E13 67R-01 0370
5. OMB Saleri spa typu  12 E 7 67R-01 912124
 
poz.7.     Zawory napełniające (wlewy paliwa)
  Nazwa handlowa /znak Typ Nr homologacji
1 TOMASETTO ACHILLE Mod. AT08 E8 67R-01 3868
2. TOMASETTO ACHILLE - E8 67R-01 1546
3. OMB R1 (kl. 3) E13 67R-01 0184
4. LOVATO BC00 E13 67R-01 0088
5. BRC Gas Equipment B1 E13 67R-01 0020
6. BRC Gas Equipment FP1 E13 67R-01 0207
 
poz.8.     Wtryskiwacze, urządzenia wtrysku gazu 
Lp Nazwa handlowa /znak Typ Nr homologacji
1. RAIL GIAC01 E8 67R-01 4430
2. RAIL IG1 E8 67R-01 4303
3. RAIL typ IG3 HORIZON E8  67R-01 4893
4. MATRIX MJ  E13 67R 01 0167
5. MATRIX Noex;  typ HS E13  67R-01 0298
6. VALTEK type 30 (VALTEK) E4 67R-01 0104
7. VALTEK type 34 E4 67R-01 0196
8. (PRINS Autogassystemen) type 32,42,52,i 62 E4 67R-01 0092
9. LOVATO STIL inj E13 67R-01 0194
10. MAGIC (magistrala paliwowa) MAGIC Rail E20 67R-01 0837
11. MAGIC (wtryskiwacze) MAGIC Jet E20 67R-01 0738 
12. BRC Gas Equipment “B” i “K”  Rail E13 67R-01 0185
13. BRC Gas Equipment IN03 E13 67R 01 0223
14. OMVL  S.p.A. Super Light  Rail (Dream XXI SL) E4  67R-01 0199
15. HANA Engineering Injector;  typ H2000 E4  67R-01 0213
16. HANA Engineering Fuel Rail;  typ H2000 E4  67R-01 0214
17. AC S.A. W01 E20 67R-01 0973
18. AC S.A. W02 E20 67R-01 7064
19. AC S.A. W03 E8 67R-01 7294
20. AC S.A. W03 listwa paliwowa E8 67R-01 7296
 
poz.9.     Czujniki ciśnienia
Lp Nazwa handlowa /znak Typ Nr homologacji
1. AC S.A PS-01  (klasy 2) E8 67R-01 4360
2. ACS.A PS-02  (klasy 2) E8 67R-01 5293
3. ACS.A PS-04  (klasy 2) E8 67R-01 7261
 
poz.10.     Elektroniczne Jednostki Sterujące (sterowniki)
Lp Nazwa handlowa /znak Typ Nr homologacji
1. AC S.A STAG2-x E8 67R-01 3608
2. AC S.A STAG-x E8 67R-01 3654
3. AC S.A STAG-200 E8 67R-01 3912
4. AC S.A STAG-4, STAG-4 ECO, STAG-4 Q-BOX E8 67R-01 4903
5. AC S.A STAG-300 E8 67R-01 4289
6. AC S.A STAG-XL E8 67R-01 4340
7. AC S.A STAG-150 E8 67R-01 4341
8. AC S.A STAG L plus E8 67R-01 4774
9. AC S.A STAG 400 E8 67R-01 5753
10. AC S.A STAG 200 GOFAST E8 67R-01 7009

 

 

Do pobrania