Warunki wpisu


W celu uzyskania wpisu warsztatu do rozszerzenia sieci zakładów montujących zgodnie
ze świadectwem homologacji
Nr PL*0058*01/G
należy przekazać jednemu z dystrybutorów AC komplet wymienionych poniżej dokumentów:

 

Kwestionariusz zgłoszeniowy
• kserokopia faktury zakupu analizatora spalin z podanym typem na fakturze
• aktualne świadectwo legalizacji analizatora
• kserokopia faktury zakupu elektronicznego detektora gazu z podanym typem na fakturze
• certyfikat CE elektronicznego detektora gazu
• wpis do ewidencji lub odpis z KRS
• NIP
• REGON

Dokumenty można przesłać na adres:

AC Spółka Akcyjna
ul. 42 Pułku Piechoty 50
15-181 Białystok
Z dopiskiem HOMOLOGACJA AC

lub na e-mail:

iwona.uszynska@ac.com.pl
  W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę dzwonić:
  tel. 85 743 81 95

tel. kom. 885 854 068
(Pn.-Pt. 8:00-16:00)