Dywidenda


HISTORIA WYPŁAT DYWIDENDY PRZEZ AC

 

Rok obrotowy,
za który wypłacono
dywidendę
Wypłacona dywidenda łącznie (w zł)
Dywidenda na akcję
(w zł)
Wskaźnik wypłaty dywidendy
Stopa
dywidendy*
Dzień dywidendy
Dzień wypłaty dywidendy

2015

24.228.262,50 zł

2,50 zł

84,67%

6,50%

05.05.2016 r.

19.05.2016 r.

2014

22.204.775 zł

2,30 zł

87,39%

7,28%

07.07.2015 r.

22.07.2015 r.

2013

22.036.645 zł

2,30 zł

82,43%

6,10%

16.06.2014 r.

01.07.2014 r.

2012

20.120.415 zł

2,10 zł

80,29%

6,02%

17.06.2013 r.

02.07.2013 r.

2011

22.498.497 zł

2,38 zł

99,62%

10,87%

13.04.2012 r.

27.04.2012 r.

* wg kursu zamknięcia z dnia odcięcia prawa do dywidendy

 

Polityka w zakresie dywidendy
Zarząd AC zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczanie całości bądź części zysku na wypłatę dywidendy po każdym zakończonym roku obrotowym z uwzględnieniem rentowności, potrzeb inwestycyjnych i możliwości finansowych AC.