Dane roczne


 

Wybrane dane finansowe ( w mln zł)

2015

2014

Zmiana % 2015/2014

Przychody

166,7

168,9

-1%

EBITDA

41,7

36,9

13%

Zysk z działalności operacyjnej

35,2

30,4

16%

Zysk (strata) brutto

35,5

31,6

12%

Zysk (strata) netto

28,6

25,4

13%

Aktywa razem

138,5

125,3

11%

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

33,2

27,6

20%

Kapitał własny

105,2

97,7

8%

Kapitał zakładowy

2,4

2,4

0%

Liczba akcji (w szt.)

9 654 250

9 581 150

1%

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.)

2,30

2,30

0%

 

Wybrane dane finansowe ( w mln zł)

2014

2013

Zmiana % 2014/2013

Przychody

168,9

171,0

-1%

EBITDA

36,9

38,2

-3%

Zysk z działalności operacyjnej

30,4

33,2

-8%

Zysk (strata) brutto

31,6

33,5

-6%

Zysk (strata) netto

25,4

26,7

-5%

Aktywa razem

125,3

121,8

3%

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

27,6

28,2

-2%

Kapitał własny

97,7

93,6

4%

Kapitał zakładowy

2,4

2,4

0%

Liczba akcji (w szt.)

9 581 150

9 581 150

0%

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.)

2,30

2,10

10%

 

Wybrane dane finansowe ( w mln zł)

2013

2012

Zmiana % 2013/2012

Przychody

171,0

159,0

8%

EBITDA

38,2

33,0

16%

Zysk z działalności operacyjnej

33,2

29,4

13%

Zysk (strata) brutto

33,5

31,5

6%

Zysk (strata) netto

26,7

25,1

6%

Aktywa razem

121,8

119,5

2%

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

28,2

34,5

-18%

Kapitał własny

93,6

85,0

10%

Kapitał zakładowy

2,4

2,4

0%

Liczba akcji (w szt.)

9 581 150

9 453 150

1%

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.)

2,10

2,38

-12%

 

Wybrane dane finansowe ( w mln zł)

2012

2011

Zmiana % 2012/2011

Przychody

159,0

140,6

13%

EBITDA

33,0

30,8

7%

Zysk z działalności operacyjnej

29,4

28,2

4%

Zysk (strata) brutto

31,5

28,5

11%

Zysk (strata) netto

25,1

22,6

11%

Aktywa razem

119,5

101,4

18%

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

34,5

21,6

60%

Kapitał własny

85,0

79,8

7%

Kapitał zakładowy

2,4

2,3

4%

Liczba akcji (w szt.)

9 453 150

9 326 400

1%

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.)

2,38

-

-