Dane półroczne


Dokument do pobrania w formacie xls

Wybrane dane finansowe za I półrocze 2015

 

Wybrane dane finansowe ( w mln zł)

I półrocze 2015

 I półrocze 2014

Zmiana % 2015/2014

Przychody

88,7

96,8

-8%

EBITDA

22,7

21,8

4%

Zysk z działalności operacyjnej

19,5

18,7

7%

Zysk (strata) brutto

20,2

18,9

7%

Zysk (strata) netto

16,2

15,3

6%

Aktywa razem

150,1

142,6

5%

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

57,7

55,8

3%

Kapitał własny

92,3

86,9

6%

Kapitał zakładowy

2,4

2,4

0%

Liczba akcji

9 654 250

9 581 150

1%

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.)

2,30

2,30

0%

 

Wybrane dane finansowe za I półrocze 2014

 

Wybrane dane finansowe ( w mln zł)

I półrocze 2014

 I półrocze 2013

Zmiana % 2014/2013

Przychody

96,8

90,8

7%

EBITDA

21,8

22,1

-1%

Zysk z działalności operacyjnej

18,7

19,8

-6%

Zysk (strata) brutto

18,9

20,4

-7%

Zysk (strata) netto

15,3

16,3

-6%

Aktywa razem

142,6

137,1

4%

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

55,8

54,7

2%

Kapitał własny

86,9

82,4

5%

Kapitał zakładowy

2,4

2,4

0%

Liczba akcji

9 581 150

9 581 150

0%

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.)

2,30

2,10

10%

 

Wybrane dane finansowe za I półrocze 2013

 

Wybrane dane finansowe ( w mln zł)

I półrocze 2013

 I półrocze 2012

Zmiana % 2013/2012

Przychody

90,8

92,3

-2%

EBITDA

22,1

21,6

2%

Zysk z działalności operacyjnej

19,8

20,0

-1%

Zysk (strata) brutto

20,4

20,1

1%

Zysk (strata) netto

16,3

16,0

2%

Aktywa razem

137,1

132,8

3%

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

54,7

57,9

-6%

Kapitał własny

82,4

74,8

10%

Kapitał zakładowy

2,4

2,4

0%

Liczba akcji

9 581 150

9 453 150

1%

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.)

2,10

2,38

-12%

 

Wybrane dane finansowe za I półrocze 2012

 

Wybrane dane finansowe ( w mln zł)

I półrocze 2012

 I półrocze 2011

Zmiana % 2012/2011

Przychody

92,3

82,3

12%

EBITDA

21,6

18,9

14%

Zysk z działalności operacyjnej

20,0

17,7

13%

Zysk (strata) brutto

20,1

17,8

13%

Zysk (strata) netto

16,0

14,1

13%

Aktywa razem

132,8

93,5

42%

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

57,9

23,4

147%

Kapitał własny

74,8

70,0

7%

Kapitał zakładowy

2,4

2,3

4%

Liczba akcji

9 453 150

9 326 400

1%

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.)

2,38

-

-

 

Wybrane dane finansowe za I półrocze 2011

 

Wybrane dane finansowe ( w mln zł)

I półrocze 2011

 I półrocze 2010

Zmiana % 2011/2010

Przychody

82,3

64,6

27%

EBITDA

18,9

16,1

17%

Zysk z działalności operacyjnej

17,7

14,3

24%

Zysk (strata) brutto

17,8

14,4

24%

Zysk (strata) netto

14,1

11,4

24%

Aktywa razem

93,5

72

30%

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

23,4

17,6

33%

Kapitał własny

70

54,3

29%

Kapitał zakładowy

2,3

2,3

0%

Liczba akcji

9 326 400

9 200 000

1%

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.)

-

-

-