Dane kwartalne


Dokument do pobrania w formacie xls

 

Wybrane dane finansowe za I kwartał 2016 AC S.A.

Wybrane dane finansowe (w mln zł)

I kwartał 2016

I kwartał 2015

Zmiana % 2016/2015

Przychody

45,3

41,7

9%

EBITDA

11,4

9,9

15%

Zysk z działalności operacyjnej

9,7

8,4

15%

Zysk (strata) brutto

9,8

9,0

9%

Zysk (strata) netto

7,8

7,3

7%

Aktywa razem

146,4

139,2

5%

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

33,1

34,2

-3%

Kapitał własny

113,4

104,9

8%

Kapitał zakładowy

2,4

2,4

0%

Liczba akcji (w szt.)

9 691 305

9 581 150

1%

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.)

2,5

2,3

9%

 

Wybrane dane finansowe za III kwartał 2015 AC S.A.

Wybrane dane finansowe (w mln zł)

III kwartał 2015

III kwartał 2014

Zmiana % 2015/2014

Przychody

43,0

36,5

18%

EBITDA

10,5

8,5

24%

Zysk z działalności operacyjnej

8,9

6,8

31%

Zysk (strata) brutto

8,8

7,2

22%

Zysk (strata) netto

7,1

5,8

22%

Aktywa razem

137,0

126,2

9%

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

37,5

33,5

12%

Kapitał własny

99,4

92,7

7%

Kapitał zakładowy

2,4

2,4

0%

Liczba akcji (w szt.)

9 654 250

9 581 150

1%

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.)

-

-

 

 

 Wybrane dane finansowe za 3 kwartały 2015 AC S.A.

Wybrane dane finansowe (w mln zł)

I-III kwartał 2015

I-III kwartał 2014

Zmiana % 2015/2014

Przychody

131,7

133,4

-1%

EBITDA

33,2

30,3

10%

Zysk z działalności operacyjnej

28,3

25,5

11%

Zysk (strata) brutto

29,0

26,1

11%

Zysk (strata) netto

23,4

21,1

11%

Aktywa razem

137,0

126,2

9%

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

37,5

33,5

12%

Kapitał własny

99,4

92,7

7%

Kapitał zakładowy

2,4

2,4

0%

Liczba akcji (w szt.)

9 654 250

9 581 150

1%

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.)

2,30

2,30

0%

 

Wybrane dane finansowe za I kwartał 2015 AC S.A.

Wybrane dane finansowe (w mln zł)

I kwartał 2015

I kwartał 2014

Zmiana % 2015/2014

Przychody

41,7

45,1

-8%

EBITDA

9,9

9,6

3%

Zysk z działalności operacyjnej

8,4

8,0

5%

Zysk (strata) brutto

9,0

8,2

10%

Zysk (strata) netto

7,3

6,6

11%

Aktywa razem

139,2

133,0

5%

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

34,2

32,7

5%

Kapitał własny

104,9

100,2

5%

Kapitał zakładowy

2,4

2,4

0%

Liczba akcji (w szt.)

9 581 150

9 581 150

0%

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.)

2,30

2,30

0%

 

Wybrane dane finansowe za III kwartał 2014 AC S.A.

Wybrane dane finansowe (w mln zł)

III kwartał 2014

III kwartał 2013

Zmiana % 2014/2013

Przychody

36,5

42,7

-15%

EBITDA

8,5

9,7

-12%

Zysk z działalności operacyjnej

6,8

8,4

-19%

Zysk (strata) brutto

7,2

8,3

-13%

Zysk (strata) netto

5,8

6,6

-12%

Aktywa razem

126,2

119,1

6%

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

33,5

29,7

13%

Kapitał własny

92,7

89,4

4%

Kapitał zakładowy

2,4

2,4

0%

Liczba akcji (w szt.)

9 581 150

9 581 150

0%

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.)

-

-

 

 

 Wybrane dane finansowe za 3 kwartały 2014 AC S.A.

Wybrane dane finansowe (w mln zł)

I-III kwartał 2014

I-III kwartał 2013

Zmiana % 2014/2013

Przychody

133,4

133,5

0%

EBITDA

30,3

31,8

-5%

Zysk z działalności operacyjnej

25,5

28,2

-10%

Zysk (strata) brutto

26,1

28,7

-9%

Zysk (strata) netto

21,1

23,0

-8%

Aktywa razem

126,2

119,1

6%

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

33,5

29,7

13%

Kapitał własny

92,7

89,4

4%

Kapitał zakładowy

2,4

2,4

0%

Liczba akcji (w szt.)

9 581 150

9 581 150

0%

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.)

2,30

2,10

10%

 

 Wybrane dane finansowe za I kwartał 2014 AC S.A.

Wybrane dane finansowe ( w mln. złotych)

I kwartał 2014

I kwartał 2013

Zmiana % 2014/2013

Przychody

45,1

42,6

6%

EBITDA

9,6

9,1

5%

Zysk z działalności operacyjnej

8,0

8,0

0%

Zysk (strata) brutto

8,2

8,3

-1%

Zysk (strata) netto

6,6

6,6

0%

Aktywa razem

133,0

130,5

2%

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

32,7

38,8

-16%

Kapitał własny

100,2

91,6

9%

Kapitał zakładowy

2,4

2,4

2%

Liczba akcji (w szt.)

9 581 150

9 453 150

1%

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.)

2.30

2,10

10%

 

 

 Wybrane dane finansowe za III kwartał 2013 AC S.A.

Wybrane dane finansowe ( w mln. złotych)

III kwartał 2013

III kwartał 2012

Zmiana % 2013/2012

Przychody

42,7

36,1

18%

EBITDA

9,7

7,6

28%

Zysk z działalności operacyjnej

8,4

6,7

25%

Zysk (strata) brutto

8,3

8,7

-5%

Zysk (strata) netto

6,6

6,9

-4%

Aktywa razem

119,1

110,8

7%

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

29,7

28,4

5%

Kapitał własny

89,4

82,3

9%

Kapitał zakładowy

2,4

2,4

0%

Liczba akcji (w szt.)

9 581 150

9 453 150

1%

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.)

-

-

 

 

 Wybrane dane finansowe za 3 kwartały 2013 AC S.A.

Wybrane dane finansowe ( w mln. złotych)

I-III
kwartał 2013

I-III
kwartał 2012

Zmiana % 2013/2012

Przychody

133,5

128,4

4%

EBITDA

31,8

29,3

9%

Zysk z działalności operacyjnej

28,2

26,7

6%

Zysk (strata) brutto

28,7

28,8

0%

Zysk (strata) netto

23,0

23,0

0%

Aktywa razem

119,1

110,8

7%

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

29,7

28,4

5%

Kapitał własny

89,4

82,3

9%

Kapitał zakładowy

2,4

2,4

0%

Liczba akcji (w szt.)

9 581 150

9 453 150

1%

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.)

2,10

2,38

-12%

 

 Wybrane dane finansowe za I kwartał 2013 AC S.A.

Wybrane dane finansowe ( w mln. złotych)

I kwartał 2013

I kwartał 2012

Zmiana % 2013/2012

Przychody

42,6

39,1

9%

EBITDA

9,1

7,5

21%

Zysk z działalności operacyjnej

8,0

6,7

19%

Zysk (strata) brutto

8,3

6,9

21%

Zysk (strata) netto

6,6

5,5

21%

Aktywa razem

130,5

114,2

14%

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

38,8

50,4

-23%

Kapitał własny

91,6

63,7

44%

Kapitał zakładowy

2,4

2,4

0%

Liczba akcji (w szt.)

9 453 150

9 453 150

0%

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.)

2,10

2,38

-12%

 

 Wybrane dane finansowe za III kwartał 2012 AC S.A.

Wybrane dane finansowe ( w mln. złotych)

III kwartał 2012

III kwartał 2011

Zmiana % 2012/2011

Przychody

36,1

35,3

2%

EBITDA

7,6

9,0

-16%

Zysk z działalności operacyjnej

6,7

8,4

-20%

Zysk (strata) brutto

8,7

8,3

5%

Zysk (strata) netto

6,9

6,6

5%

Aktywa razem

110,8

98,5

12%

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

28,4

21,2

34%

Kapitał własny

82,3

77,3

6%

Kapitał zakładowy

2,4

2,3

4%

Liczba akcji (w szt.)

9 453 150

9 326 400

1%

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.)

-

-

 

 

Wybrane dane finansowe za 3 kwartały 2012 AC S.A.

Wybrane dane finansowe ( w mln. złotych)

I-III
kwartał 2012

I-III
kwartał 2011

Zmiana % 2012/2011

Przychody

128,4

117,7

9%

EBITDA

29,3

28,0

5%

Zysk z działalności operacyjnej

26,7

26,1

2%

Zysk (strata) brutto

28,8

26,1

10%

Zysk (strata) netto

23,0

20,7

11%

Aktywa razem

110,8

98,5

12%

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

28,4

21,2

34%

Kapitał własny

82,3

77,3

6%

Kapitał zakładowy

2,4

2,3

4%

Liczba akcji

9 453 150

9 326 400

1%

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.)

2,38

-


 

 Wybrane dane finansowe za I kwartał 2012 AC S.A.

Wybrane dane finansowe ( w mln. złotych)

I kwartał 2012

I kwartał 2011

Zmiana % 2012/2011

Przychody

39, 1

33,9

16%

EBITDA

7,5

7,3

3%

Zysk z działalności operacyjnej

6,7

6,7

1%

Zysk (strata) brutto

6,9

6,6

3%

Zysk (strata) netto

5,5

5,2

4%

Aktywa razem

114,2

101,4

13%

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

50,4

21,6

134%

Kapitał własny

63,7

79,8

-20%

Kapitał zakładowy

2,4

2,3

1%

Liczba akcji

9 453 150

9 326 400

1%

 

 Wybrane dane finansowe za III kwartał 2011 AC S.A.

Wybrane dane finansowe ( w mln. złotych)

III kwartał 2011

III kwartał 2010

Zmiana % 2011/2010

Przychody

35,3

32,1

10%

EBITDA

9,0

8,2

10%

Zysk z działalności operacyjnej

8,4

7,3

15%

Zysk (strata) brutto

8,3

7,8

6%

Zysk (strata) netto

6,6

6,2

6%

Aktywa razem

98,5

72,0

37%

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

21,2

17,6

20%

Kapitał własny

77,3

54,3

42%

Kapitał zakładowy

2,3

2,3

0%

Liczba akcji

9 326 400

9 200 000

1%

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.)

-

-

-

 

Wybrane dane finansowe za 3 kwartały 2011 AC S.A.

Wybrane dane finansowe ( w mln. złotych)

I-III
kwartał 2011

I-III
kwartał 2010

Zmiana % 2011/2010

Przychody

117,7

96,7

22%

EBITDA

28,0

24,1

16%

Zysk z działalności operacyjnej

26,1

21,5

21%

Zysk (strata) brutto

26,1

22,2

18%

Zysk (strata) netto

20,7

17,7

17%

Aktywa razem

98,5

72,0

37%

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

21,2

17,6

20%

Kapitał własny

77,3

54,3

42%

Kapitał zakładowy

2,3

2,3

0%

Liczba akcji

9 326 400

9 200 000

1%

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł.)

-

-

-