ROK 2012


7 listopada 2012 r. - Raport kwartalny za III kwartał roku 2012
13 sierpnia 2012 r. - Raport półroczny za I półrocze 2012 roku
8 maja 2012 r. - Raport kwartalny za I kwartał roku 2012
27 kwietnia 2012 r. - Dzień wypłaty dywidendy
13 kwietnia 2012 r. - Dzień dywidendy
29 lutego 2012 r. - Raport roczny za 2011 rok