Laboratorium badań środowiskowych


Wszystkie wyroby elektrotechniki i elektroniki motoryzacyjnej zaprojektowane przez Firmę AC SA przechodzą szczegółowe badania środowiskowe odtwarzające i analizujące ich zachowanie w warunkach odpowiadających rzeczywistym. Wykwalifikowany zespół inżynierów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i zestawy urządzeń renomowanych firm pozwalają przeprowadzić badania zgodne ze standardami norm i przygotować udaną konstrukcję do masowej produkcji na rynek krajowy i zagraniczny .

Wszystkie produkty AC SA zanim trafią do produkcji seryjnej, poddawane są wielu testom, aby zagwarantować użytkownikom najwyższą jakość i niezawodność. Wyposażenie laboratoriów i zaplecza naukowo – badawczego w wyspecjalizowaną aparaturę i sprzęt pomiarowy (hamownia podwoziowa, komory klimatyczne, szoku temperaturowego, system wibracyjny, stanowisko do badania odporności na częstotliwości radiowe metodą BCI i odporności na wyładowania elektrostatyczne ESD, komora GTEM-1000 itd.) daje Spółce szerokie możliwości wykonywanie szczegółowych badań na prototypach i produktach.
 

Komory klimatyczne.

W laboratorium znajdują się 2 komory klimatyczne pozwalająca na wytworzenie, utrzymanie pod kontrolą przez nieograniczony czas oraz monitorowanie wraz z rejestracją zmiennych warunków atmosferycznych tj. temperaturę i wilgotność, czyli podstawowe parametry panujące w komorze silnika i przedziale pasażerskim. Testy w komorze klimatycznej umożliwiają obserwację zachowania produktów AC SA w różnych warunkach klimatycznych a przede wszystkim wykrycie ewentualnych błędów projektowych i produkcyjnych. Zakres regulacji temperatury waha się w przedziale od -40ºC do +180ºC. Natomiast regulacja wilgotności w komorach klimatycznych jest ściśle zależna od temperatury i oscyluje od 10% do 98% w zakresie temperatur +5ºC do 95ºC. Czas trwania testu wynosi od kilku dni do 2 miesięcy.

 

 

Film - Komora klimatyczna

 

Komora szoku temperaturowego.
Dwukomorowe urządzenie pomiarowe analizuje właściwości materiału oraz zachowanie produktów i sprzętu wystawionego na działanie gwałtownych zmian temperatury otoczenia. Test szokowy realizowany jest za pomocą automatycznie sterowanej windy przemieszczającej się pomiędzy komorami o dwóch skrajnych temperaturach: wysokiej i niskiej. Możliwy zakres regulacji temperatury komory cieplnej wynosi od +60 ºC do +220ºC, zimnej - od -80ºC do +60ºC. Natomiast większość materiałów użytych do konstrukcji komponentów mechanicznych, obudów sterowników, sterowników jak również wiązek testowana jest zgodnie z normami w temperaturze -40…+140C. Oprogramowanie komory udostępnia szeroki wybór ilości cykli i szybkości przejścia z jednej temperatury do drugiej.

 

 

 

Film - Komora szoku temperaturowego

 

Komora deszczowa.

Badania przeprowadzane w komorze deszczowej to jeden z wielu testów zaprojektowanych po to, by sprawdzić produkty Spółki w trudnych, maksymalnie zbliżonych do naturalnych warunków. Przed wprowadzeniem do produkcji każdy wyrób AC SA przechodzi egzamin stopnia ochrony zwany IPxx, służący do określenia szczelności artykułu. Za pomocą specjalnie zaprojektowanych dysz deszczowych, strategicznie rozmieszczonych w komorze sprawdzana jest wodoszczelność produktu w różnych warunkach opadowych: od lekkiej mżawki do intensywnej, pionowej i poruszanej wiatrem zamieci wodnej. Zgodnie z normą test szczelności trwa 15 min. Jeżeli po upływie tego czasu woda nie przedostaje się do wnętrza sterownika uznaję się , że obudowa spełnia stopień ochrony IPx4- wymagany przez regulamin R67 i R110.

 

 

 

Film - Komora deszczowa


 

Komora korozyjna.

Badanie korozyjne w mgle solnej służy do oceny materiałów metalowych i powłok ochronnych poddanych oddziaływaniu tego samego czynnika i ma na celu określenie czasu jaki jest potrzeby do zapoczątkowania korozji w takich warunkach. Tzw. wieża dystrybucyjna umożliwia rozprowadzenie 5-procentowego roztworu soli w równomierny sposób w obszarze testu a sprężone powietrze używane do wytworzenia mgły solnej, jest podgrzewane i nasycane wilgocią w nawilżaczu pod ciśnieniem. Postęp reakcji powodujących korozję i zakończenie badań następuje po 7 dniach (170 godzin) i odpowiada to 3-letniemu procesowi korozyjnemu który wystąpiłby w pojeździe samochodowym.

 

 

 

Film - Komora korozyjna

 

System wibracyjny.
Ważnym elementem oceny gotowości prototypu do produkcji jest określenie jego odporności na wibracje. Często nawet niezauważalne i nieodczuwalne wibracje mają ogromny wpływ na żywotność i niezawodność wyrobów oferowanych przez Spółkę AC SA jak również na komfort i bezpieczeństwo ich eksploatacji. System wibracyjny z ruchomą komorą klimatyczną symuluje drgania i przeciążenia występujące w samochodzie. Urządzenie kontrolne wyposażone jest w stół ślizgowy, który uzupełnia możliwości prowadzenia badań w osi pionowej o możliwość wykonania testu w dwóch osiach poziomych. Obok badań regulaminowych system wibracyjny umożliwia opracowanie autorskich programów badawczych. W tym celu montowane są w pojeździe czujniki przyspieszenia, które rejestrują drgania występujące w samochodzie podczas różnych cykli jezdnych. Drgania przenoszone są następnie do systemu wibracyjnego, i odtworzone w warunkach środowiskowych. Opcja ta jest niezbędne, gdy obok testów przeprowadzanych zgodnie z wymaganiami norm występuje potrzeba odtworzenia faktycznych drgań zależnych od warunków drogowych czy modelu samochodu. Komora klimatyczna przystosowana jest do systemu wibracyjnego, może jednak pracować również w trybie całkowicie niezależnym. Zakres temperatury pracy w komorze wynosi od -70ºC do +180ºC, wilgotności względnej od 10% do 98% a prędkości zmian temperatury - 5K/min.

 

 

 

Film - Komora wibracyjna

 

Centrum Badawczo – Rozwojowe wraz wyposażeniem jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

AKTUALNOŚCI

AC S.A. laureatem konkursu Regionalne Orły Eksportu 2016 AC S.A. laureatem konkursu Regionalne Orł…
dodano: 2016-06-10

AC S.A. laureatem konkursu Regionalne Orły Eksportu 2016. Wyłoniono najlepszych eksporterów …

więcej ›
zobacz archiwum aktualności ›