STAG QBOX/QNEXT/QMAX


firmware 2.7.1 11/03/2016

 

•    dodano funkcję Zimny VAG
•    dodano możliwość wyłączenia funkcji autokalibracji WPG
•    dodano obsługę wtryskiwaczy Lovato JLP4
•    dodano komunikaty informujące o poprawności doboru dysz wtryskiwaczy (OK / za małe / za duże) pojawiające się po skończeniu autokalibracji
•    zmodyfikowano algorytm podgrzewania wtryskiwaczy w celu zmniejszenia wpływu działania tej funkcji na pracę silnika
•    zmniejszono częstotliwość występowania problemu połączenia ze sterownikiem
•    funkcja automatycznego przypisania wtryskiwaczy do banków czasem bardzo szybko kończyła działanie i przypisywała wszystkie wtryskiwacze do banku 1
•    poprawiono obliczanie czasu od ostatniego połączenia z aplikacją diagnostyczną
•    FPE - w przypadkach gdy podczas kalibracji emulatora występowało przełączenie na gaz a wcześniej nie była przeprowadzona autokalibracja sterownika, silnik gasł. Teraz kalibracja zostaje przerwana i wyświetlony zostaje odpowiedni komunikat.
•    minimalna wymagana wersja aplikacji: v0.21.x
•    wyeliminowano sporadycznie występujący problem nie mierzenia wartości analogowych na benzynie (po przełączeniu na gaz było ok; wyłączenie i włączenie stacyjki rozwiązywało problem)
•    zmieniono czas rozpoczęcia sygnalizacji zbliżającego się przeglądu czasowego: z 1 do 2 tygodni.

•    dodano obsługę sterowników STAG-300 QMAX BASIC
 

firmware 2.6.1 05/02/2016

 

•    naprawiono funkcję "podwajanie impulsów"
•    naprawiono okazjonalnie występujący problem opóźnionego zamknięcia elektrozaworu (przy obrotach z impulsów wtrysku, jeśli zgaśnięcie silnika następowało podczas cut-off)
•    wykrycie odwrotnie podłączonego emulatora wtryskiwacza benzynowego generuje komunikat zamiast błędu
 

firmware 2.6.0 22/12/2015

 

•    Dodana funkcję "inteligentny wskaźnik poziomu gazu"
•    Dodano nowe błędy i komunikaty (dotyczy QNEXT/QMAX oraz nowych QBOX w wykonaniu B)
- Przerwa w obwodzie czujnika podciśnienia kolektora
- Zwarcie w obwodzie czujnika podciśnienia kolektora
- Brak impulsów wtrysku benzyny
- Brak sygnału obrotów
•    Poprawiono wskazanie gazu zapobiegające naprzemiennemu zapalaniu i gaszeniu diod LED na przełączniku
•    Modyfikacja funkcji emulatora ciśnienia paliwa (FPE) pod kątem pojazdów marki Jaguar (dotyczy QMAX)
•    Udoskonalono funkcję akwizycji docelowych map korekcji (dotyczy sterowników QBOX/QNEXT/QMAX Plus)
•    Dodano funkcję "wypalanie gazu / wymiana filtrów" (Dostępne w "Diagnostyka/serwis", dotyczy sterowników wyposażonych wyjście AUX_12V skonfigurowane jako "tylny elektrozawór")
•    Dodano historię automatycznie kasowanych błędów OBD (dotyczy sterowników QBOX/QNEXT/QMAX Plus)
•    Dodano możliwość włączenia sygnalizacji dźwiękowej przy spadku wyświetlanego poziomu gazu na przełączniku
•    Nowy typ wtryskiwacza "wysoko-rezystancyjny" dostępny na liście wtryskiwaczy
•    Poprawka związana z zasilaniem PS'a.  Było wyłączane gdy wyłączona była centralka (czyli podczas pracy na benzynie) [dotyczy tylko w Q-box Basic w wykonaniu B]
•    Domyślny próg obcinania dotrysków zmieniono na 0ms

 

firmware 2.5.3 02/12/2015

 

 • Rozwiązano problem niepoprawnego działania WPGH w  Q-box Basic wyk.5/B0 przy napięciu z akumulatora poniżej 12V.

 

firmware 2.5.2 06/11/2015

 

 • Dodano wykrywanie błędów czujnika ciśnienia gazu (zwarcie / przerwa)  /dotyczy QBOX BASIC od wykonania 5/B0, QBOX PLUS od wykonania 3/B0 oraz wszystkich QMAX i QNEXT/.
 • Dodana możliwość niepodłączenia czujnika temperatury reduktora (kraje z ciepłym klimatem).
 • Dodana możliwość zmiany nazwy i hasła podłączonego modułu BT.
 • Dodana sygnalizacja dźwiękowa  pozostawionego modułu BT (trzy długie sygnały) – Funkcja ma zadanie zapobiegać pozostawianiu interfejsu Bluetooth przez instalatorów autogaz w samochodach klienta.
 • Dodano zamykanie elektrozaworu jeśli temperatura reduktora spadnie poniżej 10 st.C.
 • Diagnostyka elementów wykonawczych - wtryskiwacze i elektrozawór są również testowane przez sterownik (nie jest to już test wyłącznie organoleptyczny).
 • Valvetronic - po autokalibracji cały wiersz wolnych obrotów mapy korekcji obroty-MAP zostanie wyłączony z adaptacji (OBD/ISA3).
 • Dodano mechanizm zapobiegający wyłączaniu parametrów OBD potrzebnych podczas adaptacji ISA3 po resecie sterownika.
 • ISA3 - w przypadku 2-bankowego silnika i włączonej adaptacji w OL, parametr "Współczynnik lambda" dla drugiego banku jest dodawany automatycznie.
 • Rozwiązano problem szarpania w niektórych autach (np. Audi z silnikiem 2.4l).
 • Naprawiony problem błędnej sygnalizacji błędu podłączenia emulatora.
 • Rozwiązany problem z "zamarzającymi" odczytami parametrów OBD występujący w niektórych pojazdach z interfejsami K-Line (ISO-14230 i ISO-9141).
 • Poprawione obliczanie czasów pracy na gazie / benzynie od ostatniego połączenia z aplikacją (GasComputer nie powodują restartu liczników czasu pracy).
 • Minimalna wymagana wersja aplikacji: v0.19.x.

 

firmware 2.4.1 19/07/2015

 

 • Poprawka umożliwiająca przejście modułu Bluetooth do trybu niskiego poboru energii przy wyłączonej stacyjce.

 

firmware 2.4.0 24/07/2015

 

 1. Dodano możliwość ręcznego wybrania interfejsu OBD
 2. Dodana obsługa wyjścia sterującego AUX_12V (nowa właściwość sprzętowa dostępna w QMAX PLUS, QNEXT PLUS, QBOX PLUS wyk.3/B0)
 3. Nowa funkcja "Przełączaj przy odciążonym silniku" (przydatna w przypadku zmiany sekwencji wtrysku, łagodzi skutki przełączania paliw)
 4. Rozszerzenie emulatora FPE - poprawiona obsługa emulacji podczas cut-off oraz dodana emulacja dla regulatorów o stałym ciśnieniu benzyny (QMAX PLUS)
 5. Usprawnienie emulatora FLE (QMAX PLUS, QNEXT PLUS, QBOX PLUS wyk.3/B0)
 6. Adaptacja OBD / ISA3 - poprawiono funkcję automatycznego wyboru pid'ów OBD potrzebnych dla adaptacji
 7. Rozszerzono czytnik OBD do 7 parametrów jednocześnie (przydatne przy adaptacji OBD w autach z 2 bankami)
 8. Dodana możliwość ustawienia dodatkowego czasu przeglądu - według daty

 

firmware 2.3.2 12/06/2015

 

 • poprawiono obliczanie obrotów na podstawie impulsów wtrysku w silnikach Valvetronic (potrafiły "zamarzać")
 • poprawka zapobiegająca błędnemu dezaktywowaniu mapy korekcji od obrotów oraz od temperatury gazu

 

firmware 2.3.1 22/05/2015

 

 • dodana obsługa wtryskiwaczy DymcoBlack
 • zwiększono maksymalne dopuszczalne obroty dla autokalibracji (1150 --> 1300)
 • w silnikach Wankla po uruchomieniu, jeśli pracowały tylko dwa "cylindry" to centralka "mrugała", sygnalizując że jest w fazie zmiany paliwa
 • test przepływu wtryskiwaczy - dodany warunek: "silnik musi być wygrzany"
 • poprawione obliczanie opóźnienia rozpoczęcia wtrysku gazu (czasem niepotrzebnie był opóźniany, co mogło prowadzić do poszarpywania w niektórych silnikach)
 • ISA3 - czasem mogło się zdarzyć, że ISA3 wymuszała pracę na benzynie pomimo zimnego silnika.
 • czas pracy sterownika "na benzynie" i "na gazie" były nadpisywane przy wczytywaniu ustawień z pliku.

 

firmware 2.3.0 20/04/2015

 

 • dodana funkcja "test przepływu wtryskiwaczy" (automatycznie szacuje korekcje przepływu dla wtryskiwaczy);
 • dodana funkcja automatycznego przypisania wtryskiwaczy gazowych do banków (Q-MAX Plus);
 • dodana funkcja cyfrowego rejestratora sygnałów;
 • dodana funkcja automatycznego utworzenia mapy powiązań kanałów benzynowych z gazowymi;
 • dodano obsługę emulatora ciśnienia paliwa FPE (Q-max Plus);
 • dodano funkcję "redukcja korekcji" (Q-plus, adaptacja OBD);
 • wyeliminowano problemy z łącznością z OBD (ISO 14230 oraz CAN) w niektórych samochodach (Q-plus);
 • rozwiązano problem z zanikaniem obrotów podczas Cut-off w silnikach typu Valvetronic;
 • odczyt obrotów z impulsów wtrysku benzyny - zwiększono odporność na zakłócenia / dotryski, usprawniono filtr;
 • timer przeglądu będzie również pokazywał ile czasu minęło od zaplanowanego przeglądu (w minutach jazdy na gazie)

 

firmware 2.2.4 10/02/2015

 

 • udoskonalono procedurę zbierania mapy docelowych korekcji OBD (QBOX PLUS)

 

firmware 2.2.3 29/01/2015

 

 • wyeliminowano pojawiający się po każdym resecie komunikat "nowe nastawy"
 • wyeliminowano niepotrzebnie pojawiający się w niektórych przypadkach komunikat "niestabilny sygnał stacyjki"

 

firmware 2.2.1 19/11/2014

 

Zmiany wspólne (QBOX PLUS i QBOX BASIC)

 • dodano funkcję "nakładanie paliw" (dotyczy momentu przełączania z benzyny na gaz)
 • dodano obsługę wskaźnika poziomu gazu "WPG 20k Malejący"
 • dodano obsługę wtryskiwacza Valtek30 1R
 • dodano obsługę wtryskiwacza Valtek30 2R (plastikowa listwa)
 • dodano obsługę wtryskiwacza AEB I-PLUS (aluminiowa i plastikowa listwa)
 • dodana funkcja diagnostyczna - test centralki LED
 • dodano komunikat informujący o braku podłączenia stacyjki (gdy są impulsy wtrysku benzyny)
 • dodano komunikat informujący o niestabilnym sygnale stacyjki (wykrywane są krótkie zaniki napięcia których nie widać w aplikacji diagnostycznej, a powodują przełączenie na benzynę. Przyczyna jest często trudna do znalezienia)
 • udostępniono do odczytu (dla użytkownika) temperaturę emulowaną silnika
 • poprawiono algorytm autokalibracji w celu wyeliminowania problemów z jej ukończeniem
 • poprawiono odczyt obrotów na podstawie impulsów wtrysku benzyny podczas Cut-off, w silnikach typu valvetronic
 • poprawiono obliczanie obciążenia silnika w przypadku silników o mniejszej liczbie cylindrów niż wspiera sterownik
 • sygnalizacja dźwiękowa wymaganego przeglądu rozpocznie się gdy do przeglądu zostanie już tylko 10% ustawionego czasu.
 • dodano liczenie czasu pracy na gazie i na benzynie od ostatniego połączenia z aplikacją AC STAG
 • dodana nastawa "wyłączaj elektrozawór" - przydatne gdy podłączony jest moduł TAP


Q-BOX PLUS

 • dodano autoadaptację OBD
 • dodano możliwość automatycznego kasowania wybranych błędów OBD
 • dodano automatyczną aktywację wymaganych parametrów OBD, w zależności od wybranej auto-adaptacji (ISA3 / OBD)
 • auto-adaptacja ISA3 / OBD zostanie wstrzymana jeśli status pętli paliwowej to OF
 • auto-adaptacja ISA3 / OBD w OL nie wymaga podłączenia sondy lambda, jeśli jest dostępna w parametrach czytnika OBD (jeśli w samochodzie jest napięciowa, zalecane jest jej podłączenie)
 • usprawniono działanie auto-adaptacji ISA3 w pętli otwartej
 • zmniejszono czułość adaptacji ISA3 na wolnych obrotach
 • dodano automatyczne blokowanie punktu wolnych obrotów na mapie korekcji od MAP (podczas autokalibracji)
 • rozwiązano problem z aktualizacją centralki Led400/401

 

firmware 2.1.4 12/08/2014

 

 • przekroczenie obrotów przełączania na gaz sprawdzane jest dopiero po spełnieniu wszystkich warunków (tak było do tej pory) ORAZ po upłynięciu czasu przełączania na gaz (nastawa),
 • poprawiono początkowy pomiar poziomu gazu ze wskaźnika WPGH (po włączeniu stacyjki),
 • dodano przywracanie domyślnych korekcji wtryskiwaczy (przepływu i otwarcia) po autokalibracji

 

firmware 2.1.3 06/06/2014

 

 • dodano obsługę wtryskiwacza AC-W02

 

firmware 2.1.2 23/05/2014

 

 • dodano wsparcie dla czujnika temperatury 10kR
 • dodano obsługę wtryskiwaczy:
  -    IG1 Rail 2R
  -    IG3 Rail 2R
  -    IG5 Rail 2R
 • dodano możliwość rozpoczęcia autokalibracji z aktualnego mnożnika
 • ułatwiono i przyspieszono zbieranie map czasów wtrysku B/G
 • dostosowano odczyt obrotów na podstawie impulsów wtrysku benzyny do silników półsekwencyjnych (w niektórych silnikach obroty były zaniżane o połowę)
 • dostosowano działanie inteligentnej obsługi dotrysków do silników półsekwencyjnych
 • poprawiono przełączanie na gaz po przekroczeniu obrotów "Próg przełączania"
 • po autokalibracji będzie następowało przywrócenie nastaw domyślnych grupy "Udział benzyny"


TYLKO Q-BOX PLUS

 • gdy włączona jest adaptacja ISA2, funkcja autodopasowanie mnożnika staje się nieaktywna
 •  poprawiony problem z kasowaniem błędów OBD w silnikach z interfejsem ISO-9141

 

firmware 2.0.1 03/03/2014

 

 • dodana możliwość ręcznej korekcji czasu otwarcia-zamknięcia wtryskiwaczy gazowych
 • dodana obsługa wtryskiwacza Tomasetto IT01
 •  dodana możliwość zablokowania pracy na gazie, gdy jest czas na przegląd
 • dodano wykrywanie zwarcia / przerwy w obwodzie czujnika temperatury reduktora i gazu
 • poprawiona funkcja autokalibracji dla silników, w których na biegu jałowym występują dotryski
 • funkcja "ciepły start" aktywuje się (gdy spełnione są warunki) przy każdym uruchomieniu silnika, nawet jak nie była wyłączana stacyjka (wcześniej aktywowała się tylko jednokrotnie po włączeniu stacyjki)
 •  funkcja "ciepły start" nie działała, gdy nastawa "min obroty na gazie" ustawiona była na 0
 •  dodanie sygnalizacji dźwiękowej przejścia na gaz w przypadku "wystąpienia" ciepłego startu
 • chwilowe przekroczenie obrotów "Obroty przełączania" powoduje przejście na gaz (wcześniej te obroty musiały być przekroczone przez pewien czas)
 • jeśli po aktualizacji firmware sterownika doszły nowe nastawy, zasygnalizowane to będzie komunikatem "Nowe nastawy" (wcześniej sterownik rejestrował błąd "Błąd nastaw")
   
firmware 1.8.5 31/01/2014

 

 • poprawione obliczanie obrotów z impulsów wtrysku benzyny dla silników półsekwencyjnych
 • zmieniono reakcję sterownika na błąd napięcia zasilania - "ciche" przełączenie cylindrów na benzynę, nie przechodzi do trybu "awaria" i nie sygnalizuje dźwiękiem
 • zmodyfikowane charakterystyki temperaturowe wtryskiwaczy (UWAGA -konieczne jest ponowne ustawienie mapy mnożnika)
 • zaktualizowane domyślne kształty mnożników po autokalibracji, dla wszystkich wtryskiwaczy
 • dodano wsparcie dla wtryskiwacza Valtek30 2R
 • dodane czujniki poziomu gazu:
  - 90R
  - WPG2
  - WPG4
  - AEB 806 (CNG)
  - TAA MSG352370 (CNG)
  - AXIS (CNG)
  - AC-5V (CNG)
  - AC-12V (CNG)
  - ESIGAS (CNG)
  - ROCHESTER

 

firmware 1.8.3 21/10/2013

 

 • dodana funkcja "zubożanie na zimnym silniku"
 • dodana obsługa silników typu Valvetronic
 • dodana funkcja wypełniania układu gazem od razu po włączeniu stacyjki (przydatne np. w przypadku instalacji CNG, gdy manometr jest za elektrozaworem, a chcemy aby poziom gazu był od razu po włączeniu stacyjki zmierzony i wyświetlony poprawnie) /Ust. zaawansowane -> Wstępne napełnienie układu /
 • dodana możliwość dźwiękowej sygnalizacji przejścia na gaz / Ust. sterownika gazu -> Dźwięk przełącz. na gaz /
 • po wykonaniu funkcji "automatyczne dopasowanie mnożnika", mapa gazowa zostanie skasowana
 • usprawnione obliczanie obrotów z impulsów wtrysku benzyny
 • wyeliminowany okazjonalny problem z zapalającymi się kontrolkami oleju oraz/lub CheckEngine po wyłączeniu stacyjki (dotyczy niektórych samochodów, przeznaczonych głównie na rynek azjatycki, choć zdarzają się też takie w Europie)
 • poprawiono wyświetlanie początkowego poziomu gazu (po włączeniu stacyjki)
 • dźwięk "przegląd" odtwarzany jest teraz po włączeniu stacyjki (wcześniej był po wyłączeniu)
   
firmware 1.7.4 24/06/2013

 

 • dodana funkcja "udział benzyny"
 • dodana funkcja "automatyczne dopasowanie mnożnika"
 • dodana inteligentna obsługa dotrysków (nastawa) - ta funkcja eliminuje potrzebę funkcji "zubożanie mazda" znanej ze sterowników stag300
 • poprawiono obliczanie obrotów z impulsów wtrysku benzyny, dodano nastawę "min. czas impulsu", usprawniono filtr obrotów
 • poprawiono obliczanie obrotów z impulsów wtrysku benzyny dla silników z jednoczesnym (full group) wtryskiem benzyny
 • przyspieszono wykrywanie zaniku obrotów
 • zmieniono interpretację nastawy "liczba impulsów na obrót" - teraz jest to obrót wałka (był obrót silnika)
 • poprawiono błędnie odczytywaną wartość korekcji z mapy obroty-wtrysk dla punktu pracy leżącego poza zakresem tej mapy
 • poprawiono obliczanie obciążenia silnika przy występowaniu dotrysków
 • poprawiono charakterystyki temperaturowe wtryskiwaczy AC_W01, Hana Black, Hana Green, RegRailSL
 • poprawiono uruchamianie w trybie awaryjnym
 • poprawiono działanie funkcji "ciepły start"
 • zwiększono dokładność zbierania map czasów wtrysku B/G (Uwaga - mapy zebrane w starszej wersji firmware zostaną utracone)
 • zmodyfikowano algorytm podgrzewania wtryskiwaczy
 • dodano wykrywanie błędów zasilania elektrozaworów, wtryskiwaczy i peryferiów
 • w niektórych sytuacjach dotryski benzyny powodowały błędne wyświetlanie czasów wtrysku gazu (ale sterowanie było poprawne)
 • po skasowaniu mapy korekcji obroty-wtrysk przyciskiem "Kasuj" w aplikacji, mapa nie była zapisywana do eprom'u
 • dodano opóźnienie powrotu na gaz w przypadku, gdy z jakiegoś powodu cylindry przełączą się na benzynę (np. przekroczone obroty, spadek temperatury gazu lub reduktora)
   
firmware 1.6.2 15/05/2013

 

 • poprawiono charakterystyki temperaturowe wtryskiwaczy HanaRed i Valtek30

 

firmware 1.6 29/04/2013

 

 • wyeliminowano pojawiające się czasem fałszywe błędy wtryskiwaczy
 • wyeliminowano pojawiający się czasem komunikat "Komunikat wewnętrzny: 6"
 • obniżono początkowy mnożnik podczas autokalibracji dla paliwa LPG i CNG

 

firmware 1.5 06/02/2013

 

 • dodany nowy typ czujnika temperatury reduktora (CT-10k)
 • przywrócenie ustawień fabrycznych skutkuje przełączeniem na benzynę
 • naprawione wczytywanie map 3d benzynowej i gazowej z pliku ustawień

 

firmware 1.3 12/12/2012

 • rozszerzono zakres podciśnienia kolektora (na mapach) dla silników TURBO
 • funkcję „wymuszony gaz” (uruchomienie awaryjne) można teraz aktywować również gdy sterownik jest w trybie „oczekiwanie na gaz”
 • obniżona minimalna temperatura gazu (z 15 do 10st.C) oraz reduktora (z 30 do 20st.C), przy jakiej może się aktywować funkcja „ciepły start”
 • dodana możliwość ustawienia górnego progu temperatury reduktora dla aktywacji funkcji podgrzewania wtryskiwaczy
 • szybsze przełączanie benzyna à gaz, jeśli silnik już pracował na gazie
 • dodana automatyczna kalibracja wskaźnika poziomu gazu
 • dodane informacje o samochodzie i instalacji gazowej
 • domyślne opóźnienie cylindra zmniejszone z 500ms do 200ms
 • dokładniejsze opisy stanów / problemów podczas autokalibracji
 • wyłączenie wszystkich cylindrów (ikonki wtryskiwaczy w aplikacji) spowoduje wyłączenie elektrozaworu