ROK 2013


30 października 2013 r. - Raport kwartalny za III kwartał roku 2013
12 sierpnia 2013 r. - Raport półroczny za I półrocze 2013 roku
2 lipca 2013 - dzień wypłaty dywidendy
17 czerwca 2013 - dzień dywidendy
8 maja 2013 r. - Raport kwartalny za I kwartał roku 2013
10 maja 2013 r. - Termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
15 marca 2013 r. - Raport roczny za 2012 rok