STAG 200 GoFast


v1.2.0  

 

•    dodano funkcję przeglądu instalacji według ustawionej daty
•    dodano wykrywanie zwarcia czujnika ciśnienia gazu (generuje BŁĄD)
•    diagnostyka - elektrozawór i wtryskiwacze są również testowane software'owo
•    naprawione wyłączanie modułu BT po wyłączeniu stacyjki
•    dodano możliwość niepodłączenia temperatury reduktora (funkcja przełączania na gaz realizowana jest na podstawie wbudowanego algorytmu). Nastawa "Temperatura przełączania" nadal odgrywa rolę.
•    minimalna wymagana wersja aplikacj: v0.5
•    poprawione parametry sterowania wtryskiwaczami Matrix HD344
•    poprawione obliczanie czasów pracy na PB/LPG od ostatniego połączenia
•    dodano zamykanie elektrozaworu jeśli temperatura reduktora spadnie poniżej 10st.C
•    wyeliminowano okazjonalnie pojawiające się szarpanie przy wysokich obciążeniach (gdy MAP przekraczał 100kPa, lub 250kPa dla silników z turbo)
•    dodano wykrywanie braku impulsów wtrysku benzyny, jeśli są obroty (generuje KOMUNIKAT)
•    dodano wykrywanie braku sygnału obrotów, jeśli są impulsy wtrysku benzyny (generuje KOMUNIKAT)
•    domyślny próg obcinania dotrysków zmieniono na 0ms
•    dodano histerezę poziomu gazu, aby wyświetlany poziom nie zmieniał się gdy odczyt z WPG'a oscyluje wokół ustawionej wartości progowej (histereza jest nieaktywna gdy aktywne jest połączenie z aplikacją)
•    dodana obsługa wtryskiwaczy wysoko-rezystancyjnych
•    dodana obsługa wtryskiwaczy Lovato JLP4
•    w specyficznych przypadkach zgaśnięcie silnika podczas cut-off mogło prowadzić do sytuacji, że elektrozawór nie był zamykany
•    naprawiono funkcję "podwajanie impulsów"
 

v1.0.3  

 

 • Wyeliminowano przypadkowe pojawianie się błędu „utracono komunikację z centralką”

 

v1.0.1  

 

 • poprawiono obliczanie obrotów z impulsów wtrysku benzyny przy zapętleniu (silniki turbo)
 • poprawiono obliczanie obrotów na podstawie impulsów wtrysku w silnikach Valvetronic (potrafiły "zamarzać")
 • dodano wsparcie dla wtryskiwaczy chińskich o nazwie "15DD0084"
 • minimalna wymagana wersja aplikacji GoFast -> 0.4.x

 

v1.0.0  

 

 • usprawniono algorytm obliczania obrotów na podstawie impulsów wtrysku benzyny, zmodyfikowano działanie filtra
 • poprawiono pomiar czasów wtrysku benzyny w silnikach typu fullGrupa
 • naprawiony problem "świecących kontrolek" po wyłączeniu stacyjki (występował w niektórych samochodach)
 • usunięto fałszywe komunikaty "niestabilny sygnał stacyjki"
 • timer przeglądu będzie również pokazywał ile czasu minęło od zaplanowanego przeglądu (w minutach jazdy na gazie)
 • w silnikach Wankla po uruchomieniu, jeśli pracowały tylko dwa "cylindry" to centralka "mrugała", sygnalizując że jest w fazie zmiany paliwa
 • w przypadku silników Wankla dolewanie benzyny mogło nie działać gdy silnik pracował na dwóch "cylindrach" (dot. GoFast Titan)
 • czasy pracy sterownika na benzynie i gazie były nadpisywane przy wczytywaniu nastaw. Zablokowano.

 

v0.1.10  

 

Dodano

 • wykrywanie braku podłączenia stacyjki, gdy są impulsy wtrysku benzyny (komunikat)
 • wykrywanie niestabilnego sygnału stacyjki (komunikat)

 

Zmiany

 • poprawiono działanie autokalibracji WPGH
 • naprawiono wznawianie aktualizacji centralki po nieudanej próbie
 • zmieniono domyślne progi WPGH
 • poprawiono obliczanie obrotów dla silników półsekwencyjnych (były czasem zaniżane o połowę)
 • maksymalne dopuszczalne obroty podczas autokalibracji podwyższono do 1300

 

v0.1.9  

 

Dodano

 • funkcję diagnostyczną - test centralki LED
 • wsparcie dla wtryskiwaczy:
  - AEB I-PLUS (aluminiowa i plastikowa listwa)
  - Valtek30 2R (plastikowa listwa)

 

Zmiany

 • sygnalizacja dźwiękowa wymaganego przeglądu rozpocznie się gdy do przeglądu zostanie już tylko 10% ustawionego czasu.

 

v0.1.7  

 

Zmiany

 • przekroczenie obrotów przełączania na gaz sprawdzane jest dopiero po spełnieniu wszystkich warunków (tak było do tej pory) ORAZ po upłynięciu czasu przełączania na gaz (nastawa)

 

v0.1.6  

 

Minimalna wymagana wersja aplikacji v0.2.x.x

Dodano

 • wsparcie dla wtryskiwaczy AC_W02
 • przywracanie domyślnych korekcji wtryskiwaczy po autokalibracji

 

Zmiany

 • zmieniono domyślny próg obcinania dotrysków na 1.1ms
 • zablokowano zbieranie map B/G dla silników typu Valvetronic
 • poprawiono wykrywanie cut-off'a w silnikach typu Valvetronic
 • rozbudowano mapę korekcji od obrotów do postaci 3-wymiarowej (takiej jak w Q-box)

 

v0.1.5  

 

Dodano

 • dodana możliwość wyboru alternatywnego pinu stacyjki
 • dodana obsługa czujnika temperatury gazu 10k
 • dodano nowe typy wskaźników poziomu gazu:

- WPG 50k rosnący
- WPG 50k malejący
- WPG 90R rosnący (tylko wariant 2)

- WPG 90R malejący (tylko wariant 2)

 • dodano nowe wtryskiwacze:

- Valtek30 2R

- IG1 2R

- IG3 2R

- IG5 2R

 

Zmiany

 • błąd napięcia zasilania wymusi przełączenie na gaz, ale gdy tylko napięcie wzrośnie, sterownik wróci na benzynę, a błąd zniknie z listy błędów
 • wysokość mnożnika w wyniku autokalibracji jest teraz niezależna od temperatury gazu
 • zaktualizowane domyślne kształty mnożników dla wszystkich wtryskiwaczy
 • zaktualizowane charakterystyki temperaturowe i ciśnieniowe wszystkich wtryskiwaczy
 • modyfikacja funkcji "ciepły start" pod kątem lepszego działania w samochodach z funkcją start-stop oraz hybrydowych
 • maksymalne obroty podczas autokalibracji zwiększone do 1100
 • ułatwiono i przyspieszono zbieranie map B/G
 • wyłączono opcję "sonda lambda napięciowa odwrócona" z obydwu wariantów GoFast.

 

Poprawki

 • poprawiono obliczanie obrotów na podstawie impulsów wtrysku benzyny w silnikach półsekwencyjnych (w niektórych samochodach były dwukrotnie wyższe)
 • poprawiono wykrywanie dotrysków w silnikach półsekwencyjnych
 • sterownik nie usypiał się jeśli uprzednio był połączony z aplikacją
 • poprawiono działanie nastawy "obroty przełączania"

 

v0.1.4  

 

 • czasem (szczególnie przy sterowaniu typu fullGroup) mogło się zdarzyć, że wtryskiwacz gazowy się nie wyłączał aż do następnego wtrysku benzyny
 • uaktualniona lista wspieranych typów WPG'ów:

- TAA MSG352370
- AXIS
- AC-5V
- AC-12V
- ESIGAS
- WPG4

 • dodana możliwość ustawienia mnożnika początkowego, od którego rozpocznie się procedura autokalibracji
 • dodana obsługa wtryskiwacza Tomasetto IT01
 • dodano domyślne kształty mnożników (po autokalibracji), dla wtryskiwaczy:

- MagicJet
- Valtek30 2R
- Hana2000 Blue
- Matrix HD344
- Matrix HD544
- Tomasetto IT01

 • zaktualizowano domyślne kształty mnożników (po autokalibracji) dla pozostałych wtryskiwaczy
 • poprawiona funkcja autokalibracji dla silników, w których na biegu jałowym występują dotryski
 • dodano funkcję automatycznego doboru współczynnika skalowania obrotów odczytywanych z impulsów wtrysku w silnikach półsekwencyjnych (podczas autokalibracji)