Strategia


W związku z obserwowanymi na świecie wyraźnymi ekonomicznymi i ekologicznymi korzyściami z użytkowania samochodów napędzanych LPG i CNG, szybkim wzrostem liczby takich samochodów oraz względnie większymi rezerwami złóż gazu ziemnego niż ropy naftowej (szczególnie w związku z eksploatacją niekonwencjonalnych złóż gazu), co potwierdza bardzo obiecujące perspektywy rozwoju rynku samochodowych instalacji gazowych, realizujemy strategię opartą przede wszystkim na rozwoju tego obszaru naszej działalności dzięki:

–       zwiększaniu wartości sprzedaży na rynkach, na których jesteśmy już obecni,

–        wchodzeniu na nowe zagraniczne rynki zbytu,

–        stałemu unowocześnianiu i poszerzaniu portfela produktowego,

–        przygotowanie kompletnego systemu autogaz pochodzącego z własnych zakładów poprzez wdrażanie własnej produkcji wybranych podzespołów modułu mechanicznego instalacji gazowej (uniezależnianie się od dostawców specyficznych komponentów),

–        dostosowywanie zdolności produkcyjnych do możliwości sprzedażowych.

Opracowana strategia AC S.A. kładzie nacisk na rozwój produktu i opanowanie rynków sprzedaży tak, by maksymalnie wykorzystać rysujący się przed nami potencjał zysków.

Jako producent, koncentrujemy się zatem na następujących celach:

–        wprowadzenie na rynek własnej, kompletnej instalacji gazowej o wysokiej jakości użytkowej z zastosowaniem produkowanych we własnym zakresie najważniejszych elementów instalacji gazowej,

–        osiągnięcie kompatybilności naszych instalacji gazowych ze wszystkimi powszechnie stosowanymi rozwiązaniami silnikowymi, co ułatwiają przeprowadzone inwestycje w budowę Centrum Badawczo – Rozwojowego oraz doposażenie procesów produkcyjnych, narzędziowni i laboratorium,

–        przygotowanie się do ekspansji eksportowej poprzez zwiększanie mocy produkcyjnych,

–        ciągłe doskonalenie produktu, m.in. zwiększenie kosztowej efektywności eksploatacyjnej wytwarzanych przez nas instalacji gazowych (poprzez zmniejszanie kosztów wytworzenia, wdrożenie rozwiązań zmniejszających zużycie autogazu i zwiększających żywotność silnika, a także wydłużających sprawność działania komponentów instalacji) oraz czystości spalania LPG i CNG,

–        nawiązanie współpracy z producentami i dilerami pojazdów z silnikami spalinowymi w celu montażu naszych instalacji w nowych samochodach.

W obszarze handlowym, za najważniejsze elementy naszej strategii uznajemy:

–        utrzymanie lub zdobycie pozycji lidera albo co najmniej silnej obecności na wszystkich perspektywicznych oraz zaawansowanych rynkach zagranicznych,

–        atrakcyjne plasowanie cenowe produktu optymalnie łączące wysoką jakość z dobrą ceną (z jednej strony stały monitoring rynku, a z drugiej strony poszukiwanie przez dział badawczo-rozwojowy efektywniejszych kosztowo rozwiązań produkcyjnych bez utraty pożądanych właściwości eksploatacyjnych),

–        intensyfikację działań marketingowych – wzmocnienie wizerunku marki, przygotowanie programów lojalnościowych, rozszerzenie opieki technicznej dla warsztatów montujących i serwisujących instalacje oraz rozwój sieci Autoryzowanych Serwisów i Rekomendowanych Warsztatów Serwisowych pod marką STAG,

–        organizowanie sieci powiązań różnych grup klientów/kanałów dystrybucji naszych wyrobów.

Jako firma specjalizująca się dotychczas w elektronice motoryzacyjnej, za kierunek uzupełniający naszego działania traktujemy wykorzystywanie nadarzających się okazji do rentownej produkcji oraz sprzedaży produktów i towarów, w zakresie których posiadamy wiedzę i potencjał handlowy lub produkcyjny – pod warunkiem, że nie będzie to hamowało intensywnych działań naszej firmy w obrębie podstawowych specjalizacji. W szczególności intensywnie rozwijamy współpracę z niemiecką firmą, która wykorzystuje nasze zestawy elektryczne w hakach holowniczych sprzedawanych w Niemczech i innych krajach Europy Zachodniej.